Wyprawka szkolna 2013/2014-dotyczy tylko klas drugich

 

Zgodnie z założeniem projektu rządowego w roku 2013/14 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

  • uczniom klas drugich pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie,
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadku sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie.

Dofinansowanie będzie przysługiwać także uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prosimy rodziców lub uczniów o zgłaszanie się po połowie sierpnia 2013 roku do Pani wicedyrektor Aleksandry Baran w przypadku spełnienia powyższych warunków.

Podstawa prawna: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zm.tj. 456 zł.

Art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (456zł).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.