Informujemy że klasy, które w przyszłym roku szkolnym  realizować będą przedmiot Historia i Społeczeństwo, będą korzystać z podręcznika autorstwa Tomasza Maćkowskiego p.t. „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego”, Wyd. Nowa Era.

Share →











Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress