Wyjazdy z biologii

  • Zajęcia w Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medicum UJ

Uczniowie klasy IIIG pod opieką pani Teresy Cetnarowskiej i pani Anny Halibożek w dniu 9 grudnia 2014 r. uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medicum UJ. Dowiedzieli się jak można odróżnić czaszkę kobiety od czaszki mężczyzny, obejrzeli kości budujące szkielet człowieka, preparaty anatomiczne ośrodkowego układu nerwowego, narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, modele embriologiczne. Pani doktor opowiedziała jak wyglądają zajęcia na pierwszym roku studiów medycznych. Łatwo nie będzie, ale warto próbować!

muzeum katedry i anatomii uj

  • Spotkania z biochemią, biofizyką i biotechnologią na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ 

Uczniowie klas biologiczno – chemicznych poszerzają wiadomości uczestnicząc w wykładach, w trakcie których pracownicy naukowi WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentują w przystępny sposób ciekawe i najnowsze zagadnienia z dziedziny współczesnej biochemii, biofizyki oraz biotechnologii. Tym razem były to dwie prelekcje:
Kwas węglowy a zadyszka –  dr hab. Dariusz Latowski, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Wirusy onkolityczne-  dr hab. Krzysztof Pyrć, Zakład Mikrobiologii
W zajęciach, które odbyły się w sobotę, 29 listopada wzięli udział uczniowie klasy IIIF pod opieką nauczycielki biologii – pani Teresy Cetnarowskiej i wychowaczyni – Pani Marzeny Pachany.
Pierwszy wykład był uzupełnieniem wiadomości realizowanych aktualnie na lekcjach biologii. Pan dr hab. Dariusz Latowski w przystępny sposób wyjaśnił przyczyny duszności – pojęcia: hipoksemia i hiperkapnia przestały nas przerażać, poznaliśmy szczegółowy mechanizm transportu gazów oddechowych we krwi, dowiedzieliśmy się dlaczego ośrodek oddechowy w naszym mózgu reaguje na podwyższone stężenie dwutlenku węgla i co wspólnego ma kwas węglowy z zadyszką.

Drugi wykład pozwolił nam szerzej spojrzeć na możliwości wirusów. Pan dr hab. Krzysztof Pyrć mówił o wiroterapii onkolitycznej i tłumaczył jak można przekierować wirusy chorobotwórcze na niszczenie komórek nowotworowych. Badania kliniczne trwają. Być może otwiera się nowa szansa dla cierpiących na raka. Niektórzy uczniowie pewnie będą w przyszłości lekarzami. Czy terapia onkolityczna będzie już wtedy stosowana z powodzeniem? Czy potrafią chorym dać więcej nadziei?

Na razie mają nadzieję, że lekcje biologii i udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników naukowych UJ pozwolą z powodzeniem pokonać na maturze czasowniki operacyjne: opisz, wyjaśnij, uzasadnij! :-)

Zapraszamy na stronę  Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ 

  • Warsztaty naukowe: „Czy można zobaczyć DNA?”

DNA – związek, który jest materiałem genetycznym. To tutaj zakodowana jest informacja o naszych cechach. To on przekazywany jest do potomnych komórek. To dzięki niemu można tworzyć genetycznie modyfikowane organizmy. Czy można go zobaczyć? Okazuje się, że tak!
W październiku uczniowie klasy IIF pod opieką nauczycielki biologii – pani Teresą Cetnarowską i nauczycielki matematyki – pani Joanną Popielec wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez krakowską firmę edukacyjną JAKU. Podczas zajęć prowadzonych przez dr Magdalenę Jarzębowską uczniowie utrwalili pojęcia: gen, genotyp, fenotyp, etapy ekspresji informacji genetycznej. Pomagali izolować DNA z materiału roślinnego – brokuła, a następnie każdy samodzielnie izolował DNA z własnych komórek. Każdy z uczestników warsztatów zabrał na pamiątkę próbkę własnego DNA zamkniętego szczelnie w małej probówce.
Niestety, zapomnieliśmy wykonać pamiątkowe zdjęcia :-( ale wyjazd zaliczmy do bardzo udanych :-) .

  • Wyjazd do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego

W październiku 2014 roku młodzież klasy IIG pod opieką pani Marioli Łukasiak i  pani Moniki Sopali  uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w krakowskim ogrodzie zoologicznym. Zadaniem uczniów było  samodzielne wykonanie   fotografii oraz zebranie informacji na  temat wybranych przedstawicieli  zwierząt, w celu przygotowania prezentacji  na temat „Różnorodności świata ptaków i ssaków”.

Poniżej przykładowy slajd :-)

surykatki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.