Przypominamy uczniom, których legitymacje nie zostały uzupełnione o nr PESEL o konieczności uzyskania tego wpisu w sekretariacie szkoły. Legitymacje bez wpisu numeru PESEL są nieważne. Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie brakującego wpisu.

Share →Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress