Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół I LO

Zarząd Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach  zaprasza  do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 24 marca 2014r. (poniedziałek) godz. 16.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach (sala nr 11).

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO im. M. Kromera w Gorlicach za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwał w następujących sprawach:
  1. przyjęcia i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013,
  2. przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013,
  3. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 8. Dyskusja i przyjęcie wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania.
 9. Zakończenie obrad.

    

 Prosimy o uregulowanie  składek członkowskich

- bezpośrednio na zebraniu

- lub na konto Stowarzyszenia – Bank Spółdzielczy w Gorlicach 68 8795 0005 2001 0019 3715 0001

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.