W dniu 3 lipca br. (wtorek), w godzinach od 9.00 do 15.00, będą wydawane  świadectwa, aneksy i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego w sali nr 14 i 16. Informacje o tym, kto do której sali ma się zgłosić będą umieszczone na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły oraz na drzwiach w/w sal. Po odbiór świadectw należy się z głosić z dokumentem tożsamości.

Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress