Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2017/2018 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny”.

Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) w miesięcznej wysokości 600 zł (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady rekrutacji są określone w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

Więcej informacji o stypendium znajduje się TU.

 

malopolska-logo

UE_EFS_POZIOM-Kolor

Share →Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress