Statystyki matur

Poniżej prezentujemy dane statystyczne egzaminów maturalnych z poprzednich lat, które wyraźnie pokazują atut naszej szkoły-  zdawalność matury na poziomie najwyższym  i co za tym idzie, najlepsza możliwość dostania się na wybrane przez maturzystę studia. Od wielu lat nasze Liceum im. M. Kromera jest najlepszym wyborem aby osiągnąć sukces!

Matura 2016

W roku szkolnym 2015/16 ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole w terminie głównym ( maj 2016) wyniosła 95,5% ( we wszystkich liceach powiatu 92%) natomiast w sierpniu podniosła się do 98% ( w powiecie 96%). W szkole egzamin zdawało powyżej 200 osób.

Matura 2015

W roku szkolnym 2014/2015 do matury w naszym liceum przystąpiło 210 uczniów z czego 94,3% maturzystów ukończyło egzamin z pozytywnym wynikiem w sesji majowej. Był to najwyższy wynik w powiecie (Pozostałe licea powiatu osiągnęły zdawalność  91%,  78% i 73%)  Po sesji sierpniowej poziom zdawalności egzaminu w naszej szkole wzrósł do 99%.

W tabelach prezentujemy szczegółowe dane o wynikach egzaminów w naszej szkole:

Przedmioty zdawane obowiązkowo

Przedmiot
Poziom
Pisemny
Średnia
Zdawało
Zdało
Język polskipodstawowytak71,0%210210
Język polskinie dotyczynie79,5%210210
Matematykapodstawowytak65,0%210199
Język angielskipodstawowytak84,8%197197
Język angielskinie dotyczynie79,7%197196
Język niemieckipodstawowytak82,2%1111
Język niemieckinie dotyczynie82,1%1111
Język włoskipodstawowytak84%22
Język włoskinie dotyczynie85%22

Przedmioty zdawane dodatkowo

Przedmiot
Poziom
Średnia
Zdawało
Język polskirozszerzony74,0%35
Biologiarozszerzony54,2%63
Chemiarozszerzony63,2%39
Filozofiarozszerzony68,0%1
Fizykarozszerzony57,1%8
Geografiarozszerzony55,3%72
Historiarozszerzony53,2%20
Historia sztukirozszerzony45,5%2
Matematykarozszerzony40,8%90
Wiedza o społeczeństwierozszerzony39,8%37
Język angielskirozszerzony64,8%132
Język niemieckirozszerzony63,8%9
Język włoskirozszerzony100%1
Informatykarozszerzony25,0%2


Matura 2014

W sesji majowej 2014  zdawalność w naszej szkole wyniosła 94%, i była najwyższa w powiecie, natomiast po sesji sierpniowej zwiększyła się do 97,9% . Wtedy to średnia liceów województwa małopolskiego wyniosła 95,9% ( w stosunku do majowej średniej 82%), a wśród 4 liceów powiatu wyniosła 95,9% (dane majowe- 90%).

Poniżej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych przedmiotów:

Przedmiot i poziom
Wyniki Małopolski ( %)
Wyniki Powiatu (%)
Wyniki naszego Liceum (%)
 
Język polski PP
Język polski PR
53,0
69,0
54,2
64,2
57,4
70,9
Język angielski PP
Język angielski PR
69,0
65,0
77,3
66,1
81,4
67,5
Język niemiecki PP
Język niemiecki PR
70,0
65,0
80,7
55,3
87,1
57,8
Język rosyjski PP
Język rosyjski PR
55,0
80,0
64,3
-
64,3
-
Matematyka PP
Matematyka PR
50,0
45,0
59,7
44,8
64,9
48,0
Biologia PP
Biologia PR
35,0
53,0
42,7
51,3
40,8
59,3
Chemia PP
Chemia PR
45,0
54,0
53,5
52,2
56,0
55,1
Fizyka i astronomia PP
Fizyka i astronomia PR
36,0
51,0
48,9
45,0
40,0
50,8
Geografia PP
Geografia PR
46,0
53,0
47,7
57,3
45,8
59,4
Historia PP
Historia PR
48,0
55,0
53,6
59,5
59,8
60,4
WOS PP
WOS PR
47,0
48,0
50,1
51,2
63,3
57,3
Informatyka PP
Informatyka PR
41,0
52,0
69,5
40,6
50,0
42,5

Matura 2013

W piątek 28 czerwca absolwenci szkół ponadgimnazjalnych poznali wyniki matury pisemnej, którą zdawali w maju.

Najlepiej z egzaminem maturalnym tradycyjnie poradzili sobie uczniowie naszej szkoły! Maturę zdało 99% z nich, osiągając najwyższe w powiecie gorlickim rezultaty z obowiązkowych przedmiotów maturalnych.
W “Kromerze”, egzamin dojrzałości zdawało w tym roku 261 uczniów – tylko troje z nich nie poradziło sobie z tzw. zestawem obowiązkowym – językiem polskim, matematyką i językiem obcym.

Wyniki egzaminu obowiązkowego na poziomie podstawowym:

 

Przedmiot
Nasze Liceum (%)
Biecz (%)
Bobowa (%)
ZS nr1 (Górka) (%)
Powiat (%)
Małopolska (%)
Język polski66,362,462,962,66457
Matematyka75,76960,961,468,257
Język angielski84,57856,271,876,869
Język niemiecki74,170,950,959,464,659
Język rosyjski95,5---72,559

 

 

Wyniki egzaminów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym:

 

Przedmiot
Nasze Liceum (%)
Powiat (%)
Małopolska (%)
Język polski PR58,354,767
Matematyka PR60,258,556
Język angielski PR70,868,567
Język niemiecki PR59,468,672
Język rosyjski PR85,685,582
Biologia PP
Biologia PR
50,6
56,8
46,5
50,2
43
49
Chemia PP
Chemia PR
25,0
63,0
36,0
57,0
41
59
Fizyka PP
Fizyka PR
52,2
60,0
46,4
49,2
37
49
Geografia PP
Geografia PR
47,4
51,0
39,4
46,1
38
47
Historia PP
Historia PR
74,5
55,2
69,9
51,4
54
56
Historia muzyki PP65,0-60
WOS PP
WOS PR
49,1
46,4
47,8
46
45
47
Informatyka PR37,03748

 

Dodaj komentarz