Uwaga! Tylko w naszym liceum po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać ostatecznego wyboru rozszerzenia – mają czas na zaplanowanie swojej dalszej edukacji.

  • I a1- profil politechniczny

przedmioty rozszerzone: matematyka +  fizyka + informatyka 

uzupełnienia: historia i społeczeństwo, drugi język obcy j. niemiecki / j.rosyjski,

  •   I a2- profil politechniczny

przedmioty rozszerzone: matematyka +  j. angielski + informatyka 

uzupełnienia: historia i społeczeństwo, przyroda, drugi język obcy j. niemiecki / j.rosyjski,

Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych (informatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja, matematyka stosowana, geofizyka, architektura oraz inne kierunki politechniczne) gwarantujących znalezienie dobrej pracy: programista, grafik komputerowy, inżynier.

 

Oferta dodatkowa:

Warsztaty astronomiczne, wyjazdy naukowe, programowanie w językach C++, Pascal, Visual Basic, C#, programowanie mikrokontrolerów,  program NASA  EarthKam, elementy specjalistycznego języka angielskiego.

 

  • I b- profil europejski

przedmioty rozszerzone: matematyka + geografia + język angielski 

uzupełnienia: historia i społeczeństwo,  drugi język obcy: j.niemiecki;

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak geologia, geodezja, ekonomia, zarządzanie, logistyka, stosunki międzynarodowe, stosunki gospodarcze, geografia przestrzenna, oceanografia, Public Relations. Poszerzenie języka obcego gwarantuje opanowanie go na poziomie biegłości językowej B2. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o Ziemi oraz procesów społeczno – ekonomicznych.

 

Oferta dodatkowa:

Warsztaty astronomiczne, programowanie w językach C++, Pascal, Visual Basic, C#, programowanie mikrokontrolerów, zastosowanie informatyki w geografii – GIS, program NASA  EarthKam, elementy specjalistycznego języka angielskiego, Szkolny Klub Europejski.

 

  • I c1- profil lingwistyczno- medialny

przedmioty rozszerzone: j. angielski lub j. niemiecki + geografia + wiedza o społeczeństwie

  • I c2- profil lingwistyczno- medialny

przedmioty rozszerzone: angielski lub j. niemiecki – geografia – j. polski

uzupełnienia: przyroda lub historia i społeczeństwo.

 

Przygotuje Cię do podjęcia studiów takich jak dziennikarstwo, europeistyka, marketing medialny, zarządzanie kulturą, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki  międzynarodowe, politologia, Public Relations. Poszerzenie języka obcego gwarantuje opanowanie go na poziomie biegłości językowej B2.

 

  • I d - profil społeczno – prawny

przedmioty rozszerzone: j. polski +  historia + wiedza o społeczeństwie

uzupełnienia: przyroda, języki obce: j. angielski, j. rosyjski/ j. niemiecki;

 

Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach takich jak prawo i administracja, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia.

 

Oferta dodatkowa:

Warsztaty  dziennikarskie, współpraca z gazetką szkolną, zajęcia terenowe, elementy specjalistycznego języka angielskiego, elementy wiedzy o prawie, zajęcia w sądzie i na Komendzie Powiatowej Policji, zajęcia z historii sztuki.

 

  • I e- profil biomedyczny

przedmioty rozszerzone : biologia + chemia

uzupełnienia: historia i społeczeństwo, języki obce: j.angielski, j. rosyjski/ j. niemiecki;

Daje możliwość studiowania na kierunkach takich jak medycyna, biotechnologia, farmacja, neurobiologia, biofizyka, biochemia czy ratownictwo medyczne.

 

  • I f1- profil psychologiczno- społeczny

przedmioty rozszerzone : biologia + chemia + matematyka

uzupełnienia: historia i społeczeństwo, języki obce: j.angielski, j.niemiecki;

  • I f2 – profil psychologiczno- społeczny

przedmioty rozszerzone: biologia + j. polski+  j. angielski 

uzupełnienia: historia i społeczeństwo, języki obce: j. niemiecki;

 

Daje możliwość studiowania na kierunkach takich jak medycyna, biotechnologia, analityka medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, dietetyka, biochemia, neurobiologia, ratownictwo medyczne, psychologia, architektura krajobrazu, polityka społeczna, archiwistyka i zarządzanie informacją.

 

Oferta dodatkowa:

Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyjazdy naukowe, zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe, np. w parkach narodowych, zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress