Profil społeczno – prawny -1 d/4

Przedmioty rozszerzone: j. polski +  historia + wiedza o społeczeństwie

profil społeczno-prawny

Jesteś osobą otwartą, umiesz pracować zespołowo, jesteś kreatywny i komunikatywny, chcesz zrozumieć mechanizmy funkcjonowania państw, społeczeństw i instytucji życia publicznego, wybierz klasę społeczno – prawną.

Jeśli wybierzesz naukę w klasie o tym profilu, skutecznie przygotujemy Cię do matury z języka polskiego, historii i WOS na poziomie rozszerzonym. Świadczą o tym najwyższe w powiecie wyniki egzaminów z tych przedmiotów!

Język polski pozwoli Ci rozwinąć umiejętność i kulturę wypowiadania się , co jest niezbędne w prowadzeniu skutecznej komunikacji społecznej.

Historia poprzez pokazanie procesów historycznych pozwoli Ci lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno- politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Ukazując zaś tło historyczne ułatwi analizować utwory literackie.

Wiedza o społeczeństwie pomoże w nabyciu kompetencji społecznych bardzo pożądanych na rynku pracy przez pracodawców.

W celu lepszego przygotowania do matury uczniowie uczestniczą w dodatkowych konsultacjach przedmaturalnych.

Jeśli wybierzesz naukę w klasie o profilu społeczno- prawnym, przygotujemy Cię do matury z języka polskiego, historii i WOS na poziomie rozszerzonym. Świadczą o tym najwyższe w powiecie wyniki egzaminów!

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, od wielu lat pracujący jako egzaminatorzy maturalni systematycznie szkoleni przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych, przygotowujących do udziału w szerokiej gamie olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych. Zainteresowania i uzdolnienia artystyczne można rozwijać w szkolnym zespole teatralnym i recytatorskim. Przyjazny klimat stwarzamy też uczniom zainteresowanym muzyką różnego typu. Ofertę kształcenia wzbogacają wycieczki naukowe, wyjazdy do teatrów, lekcje w muzeach i galeriach sztuki.

  Jeśli jesteś zainteresowany studiami humanistycznymi, przyjdź do nas! Skutecznie wesprzemy Cię w realizacji Twoich życiowych planów, ambicji i marzeń!

Rozszerzeniem programu wiedzy o społeczeństwie są dodatkowe zajęcia z „Elementów prawa”.W ramach tych zajęć uczniowie poznają specyfikę pracy w wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania. Służą temu m.in. zajęcia, które odbywają się w Sądzie Rejonowym w Gorlicach, Powiatowej Komendzie Policji w Gorlicach oraz zakładzie penitencjarnym w Nowym Sączu, Tarnowie i Rzeszowie. Elementy prawa pozwalają też lepiej przygotować się do matury z WOS-u oraz olimpiad prawniczych w zakresie podstaw prawa, głównie konstytucyjnego, karnego, cywilnego i pracy.

Organizowane corocznie Kromerowskie Spotkania z Historią ukazują nowe trendy w naukach humanistycznych. W tym roku tematem Spotkania „Czas odwagi” był ruch oporu w Polsce oraz opozycja antyhitlerowska w III Rzeszy w czasie II wojny światowej.

plakat-1

W ramach wycieczek naukowych i tematycznych uczniowie uczestniczą w wykładach naukowych, warsztatach i projektach organizowanych na terenie powiatu gorlickiego (np. udział w rekonstrukcjach Bitwy pod Gorlicami, obchodów 100- lecia Bitwy pod Gorlicami, Szkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej), województwa małopolskiego, głównie Krakowa (zajęcia na UJ, Polskiej Akademii Umiejętności oraz w muzeach: Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Kopca Kościuszki, Urzędzie Marszałkowskim) oraz na wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Bierzemy udział w projekcie ”Małopolska Pamięta”:

Młodzież klasy społeczno- prawnej w projekcie „Szkoła Dialogu”:

W ramach pracy Koła Miłośników Starych Gorlic wyjeżdżają zwiedzać stare miasta Polski i Europy Środkowej, np. Pragę, Wrocław, Gdańsk i inne.

Zainteresowani uczniowie są przygotowywani do następujących olimpiad: Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza…”, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka oraz politycznej: Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W wyżej wymienionych olimpiadach nasi uczniowie uzyskują tytuły laureatów i finalistów szczebla centralnego, otrzymując tym samym indeksy wyższych uczelni!

Wycieczki i warsztaty  naukowe klas humanistycznych z ostatnich lat:

  • Warsztaty prawoznawcze w Tarnowie, Nowym Sączu i Rzeszowie;
  • Wyjazdy na Uniwersytet Rzeszowski, UJ i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
  • Warsztaty samorządowe w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie
  • Warsztaty dziennikarskie w fundacji Panteon Narodowy.

Obejrzyj film nakręcony z okazji Dnia Wolontariusza w naszej szkole. Autor- Patryk Kosiba.

Możliwość komentowania jest wyłączona.