I f1profil psychologiczno- społeczny, przedmioty rozszerzone : biologia + chemia + matematyka

I f2 – profil psychologiczno- społeczny, przedmioty rozszerzone: biologia + j. polski+  j. angielski

 17105927_991579110975558_462726886_o

Interesuje Cię człowiek i różne aspekty jego życia? Masz szerokie, ale nie do końca sprecyzowane zainteresowania? Ta klasa jest dla Ciebie!

Proponujemy Ci dwie grupy o zróżnicowanych rozszerzeniach:

  • 1f/1) biologia – chemia – matematyka 
  • 1f/2) biologia – język polski – język angielski

W grupie pierwszej, liczba godzin z biologii (w klasie drugiej 6 godzin tygodniowo, klasa trzecia 5 godzin w tygodniu) pozwoli Ci przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Na lekcjach uczniowie wraz nauczycielami realizują interesujące projekty, przeprowadzają doświadczenia, rozwijają swoje zainteresowania. Uczestniczą także w warsztatach naukowych i wykładach, m. in. na wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Muzeum Anatomii Collegium Medicum, Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN w Krakowie.

5 godzin chemii w klasie drugiej i 4 godziny w klasie trzeciej da Ci solidne podstawy, aby zdawać ten przedmiot na maturze. Na zajęciach chemii zostaniesz przygotowany do samodzielnego rozumowania i rozwiązywania zadań. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest pokazami doświadczeń chemicznych.

Rozszerzenie z matematyki wynosi 6 godzin tygodniowo w klasie drugiej i trzeciej. Pozwoli Ci to zdawać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym i poszerzy zakres możliwości wyboru studiów o kierunki ekonomiczne i politechniczne.

W  grupie drugiej proponujemy oprócz biologii zajęcia z języka polskiego w wymiarze: 8 godzin tygodniowo w klasie drugiej a w klasie trzeciej 7 godzin co umożliwi Ci przygotowanie się do zdawania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Lekcje języka polskiego pozwolą Ci na lepsze poznanie kultury, m.in. poprzez uczestnictwo w projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych czy lekcjach muzealnych

Dobra znajomość  języka angielskiego, na naukę którego przeznaczono 6 godzin w klasie drugiej i trzeciej, umożliwi  Ci lepszy start w życiu zawodowym i zwiększy Twoje szanse na rynku pracy. Corocznie w Kromerze organizujemy Dzień Języków Obcych, na którym przedstawiając w zabawny sposób scenki, piosenki i organizując konkursy przypominamy dlaczego intensywna nauka języka obcego zapewni Ci sukces w przyszłości.

Nasi uczniowie realizujący rozszerzenia z powyższych przedmiotów biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, odnosząc znaczące sukcesy. Są to między innymi: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Matematyka bez Granic, Kangur Matematyczny, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu,  Olimpiada Biologiczna i Chemiczna, English High Flier, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, konkurs lingwistyczny Duet.

Wycieczka naukowa i warsztaty w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym:

Zajęcia z mikroskopem:

W klasach trzecich nauczyciele prowadzą konsultacje z wiodących przedmiotów.

Wyjazdy uczniów z ostatniego roku:

  • Warsztaty naukowe: „Czy można zobaczyć DNA?”
  • Spotkania z biochemią, biofizyką i biotechnologią na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
  • Zajęcia w Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medicum UJ.
  • Spotkanie Biologów,wykład „Witaminy, cząsteczki niezbędne do życia”.
  • Warsztaty w krakowskim Ogrodzie Zoologicznym: