I c1- profil lingwistyczno- medialny, przedmioty rozszerzone: j. angielski lub j. niemiecki + geografia + wiedza o społeczeństwie

I c2- profil lingwistyczno- medialny, przedmioty rozszerzone: j.angielski lub j. niemiecki – geografia – j. polski

17148969_991579177642218_1535083568_o

 

Nauka w klasie o profilu lingwistyczno- medialnym w Kromerze najskuteczniej przygotowuje do matury z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, geografii bądź wiedzy o społeczeństwie  na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie klasy lingwistyczno- medialnej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych, przygotowujących do udziału w szerokiej gamie olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych. Zainteresowania i uzdolnienia artystyczne można rozwijać w dwóch szkolnych zespołach teatralnych i recytatorskich. Ofertę kształcenia wzbogacają warsztaty prawoznawcze, wycieczki naukowe, wyjazdy do teatrów, lekcje w muzeach i galeriach sztuki.

Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, gwarantującej każdemu dostrzeżenie jego uzdolnień, pasji i zalet.

Z przedmiotów wiodących w klasach trzecich nauczyciele prowadzą konsultacje.

Dodatkowe 3 godziny języka angielskiego (razem 6) pozwolą Ci na doskonałe przygotowanie do matury rozszerzonej oraz naukę specjalistycznego języka angielskiego (np.  związanego ze sztuką bądź projektowaniem). Nauka języka angielskiego w tej klasie umożliwi Ci zdawanie matury na poziomie rozszerzonym oraz gwarantuje opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, co otworzy Ci wiele możliwości na rynku pracy i pozwoli podróżować po świecie. Uczniowie odnoszą sukcesy na etapie powiatowym i regionalnym (English High Flier pod patronatem Politechniki Wrocławskiej, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, konkurs lingwistyczny Duet).

Corocznie w Kromerze organizujemy Dzień Języków Obcych, na którym przedstawiając w zabawny sposób scenki, piosenki i organizując konkursy przypominamy dlaczego intensywna nauka języka obcego zapewni Ci sukces w przyszłości.

Poszerzona nauka geografii pozwoli Ci zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie oraz przygotować się do matury na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć lekcyjnych korzystamy z różnorodnych źródeł informacji – od atlasów geograficznych po multimedia, prowadzimy obserwacje w terenie, wyjeżdżamy na warsztaty i wycieczki naukowe.

Wiedza o społeczeństwie w od lat znajduje się w pierwszej piątce wybieranych przedmiotów zdawanych na maturze dodatkowo.  Zainteresowani uczniowie są przygotowywani do następujących olimpiad: Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka oraz politycznej: Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz konkursów: m.in. organizowanych przez PCE w Gorlicach, IPN oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasi uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez przez Amnesty International (7 zorganizowanych Maratonów Pisania Listów oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (Młodzi Głosują).

Film z Maratonu Pisania Listów 2016:

Eurowybory w Kromerze:

Wycieczki i warsztaty  naukowe z ostatniego roku:

  • Wizyta w Herbaciarni Naukowej „Aromaty Wiedzy” w Krakowie;
  • Wyjazd na Uniwersytet Rzeszowski;
  • Warsztaty dziennikarskie w fundacji Panteon Narodowy;
  • Warsztaty geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nasi uczniowie wykonują „Odę do radości”- hymn Unii Europejskiej podczas wizyty projektu Erasmus+ „Niebo w Zasięgu”.
Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress