Profil lingwistyczno- medialny- 1 c

I c 1- przedmioty rozszerzone: j. angielski + geografia + wiedza o społeczeństwie

I c 2-  przedmioty rozszerzone: j.angielski +geografia + j. polski                                 

profil lingwistyczno -medialny

Nauka w klasie o profilu lingwistyczno- medialnym w Kromerze najskuteczniej przygotowuje do matury z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, geografii bądź wiedzy o społeczeństwie  na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie klasy lingwistyczno- medialnej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych, przygotowujących do udziału w szerokiej gamie olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych. Zainteresowania i uzdolnienia artystyczne można rozwijać w szkolnych zespołach teatralnych i recytatorskich. Ofertę kształcenia wzbogacają warsztaty prawoznawcze, wycieczki naukowe, wyjazdy do teatrów, lekcje w muzeach i galeriach sztuki. Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, gwarantującej każdemu dostrzeżenie jego uzdolnień, pasji i zalet.

Z przedmiotów wiodących w klasach trzecich nauczyciele prowadzą konsultacje.

Poszerzona nauka geografii pozwoli Ci zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie oraz przygotować się do matury na poziomie rozszerzonym. Podczas zajęć lekcyjnych korzystamy z różnorodnych źródeł informacji – od atlasów geograficznych po multimedia, prowadzimy obserwacje w terenie, wyjeżdżamy na warsztaty i wycieczki naukowe.

Wiedza o społeczeństwie w od lat znajduje się w pierwszej piątce wybieranych przedmiotów zdawanych na maturze dodatkowo.  Zainteresowani uczniowie są przygotowywani do następujących olimpiad: Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka oraz politycznej: Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz konkursów: m.in. organizowanych przez PCE w Gorlicach, IPN oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Dodatkowe godziny języka angielskiego  pozwolą Ci na doskonałe przygotowanie do matury rozszerzonej oraz naukę elementów specjalistycznego języka angielskiego (np.  związanego ze sztuką bądź projektowaniem). Nauka języka angielskiego w tej klasie umożliwi Ci zdawanie matury na poziomie rozszerzonym oraz gwarantuje opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, co otworzy Ci wiele możliwości na rynku pracy i pozwoli podróżować po świecie.

Corocznie w Kromerze organizujemy Dzień Języków Obcych, na którym przedstawiając w zabawny sposób scenki, piosenki i organizując konkursy przypominamy dlaczego intensywna nauka języka obcego zapewni Ci sukces w przyszłości.

Z okazji Europejskiego Dnia Języków nakręciliśmy też film jak uczniowie i nauczyciele Kromera mówią w różnych językachOBEJRZYJ FILM .

Uczniowie odnoszą sukcesy na etapie ogólnopolskim i regionalnym (Olimpiada Wiedzy o Mediach, English High Flier pod patronatem Politechniki Wrocławskiej, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, konkurs lingwistyczny Duet).

Wielu uczniów z klasy lingwistyczno- medialnej bierze udział w redagowaniu gazetki szkolnej „Rentgen Kromera”  organizują w szkole akcje Amnesty International (8 zorganizowanych Maratonów Pisania Listów oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (Młodzi Głosują).

Film z Maratonu Pisania Listów 2017:

Od września 2015 do sierpnia 2017  realizowaliśmy projekt edukacyjny Erasmus+ pod tytułem „Niebo w zasięgu”, dotyczący zagadnień przyrodniczych, ekologicznych i dziedzictwa kulturowego Europy. Tematem wiodącym było położenie Ziemi w Układzie Słonecznym i Wszechświecie. Językiem roboczym projektu był język angielski. Współpracowaliśmy ze szkołami w Słowenii, Rumunii, Turcji i Hiszpanii. TU można obejrzeć stronę projektu w języku polskim.Uczniowie klasy lingwistyczno- medialnej brali aktywny udział w projekcie. Za ten projekt nasza szkoła zdobyła nagrodę główną w ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym Uranii  „Nasza Szkolna Przygoda z Astronomią 2016/17”. 

Tak obchodziliśmy Godzinę dla Ziemi w marcu 2017 :-)

tn_20170324_193721

Wycieczki i warsztaty  naukowe z ostatniego roku:

  • Wycieczka naukowa do Tarnowa;
  • Wyjazd na Uniwersytet Rzeszowski;
  • GIS Day 2017;
  • Warsztaty geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nasi uczniowie wykonują „Odę do radości”- hymn Unii Europejskiej podczas wizyty projektu Erasmus+ „Niebo w Zasięgu”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.