Profil biznesowo-turystyczny 1 b

Przedmioty rozszerzone :  matematyka + geografia + język angielski

Jeżeli interesują Cię zjawiska przyrodnicze i gospodarcze zachodzące na Ziemi, chcesz poznać zróżnicowanie i walory regionów oraz zrozumieć procesy społeczno – ekonomiczne zachodzące we współczesnym świecie, rozwinąć swoją przedsiębiorczość, wybierz klasę biznesowo – turystyczną w I LO!

Liczba godzin matematyki w klasie o rozszerzonym programie nauczania pozwala na bardzo dobre przygotowanie uczniów do rozszerzonego egzaminu maturalnego. Edukacja ta wspomagana jest dodatkowymi godzinami z matematyki realizowanymi w ramach konsultacji przedmaturalnych. Ponadto, uczniowie mogą rozwijać swoje talenty matematyczne biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, w których osiągają liczne sukcesy. Są to między innymi: Przedmiotowa Olimpiada Matematyczna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Matematyka bez Granic, Kangur Matematyczny.

Podczas lekcji geografii korzystamy z różnorodnych źródeł i systemów informacji geograficznej, multimediów, prowadzimy obserwacje w terenie, wyjeżdżamy na warsztaty i wycieczki naukowe. Połączenie wiedzy geograficznej z narzędziami informatycznymi w ramach Systemów Informacji Geograficznej – poszerzy Twoje kwalifikacje i ułatwi znalezienie dobrej pracy. Rozszerzony zakres geografii realizujemy m. in. poprzez: lekcje terenowe w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim, zajęcia w Magurskim, Pienińskim, Tatrzańskim, Ojcowskim czy Bieszczadzkim Parku Narodowym, współpracę i warsztaty w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, zajęcia w IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, konferencjach, warsztatach naukowych, projektach przyrodniczych.

Dodatkowe godziny języka angielskiego pozwolą Ci na doskonałe przygotowanie do matury rozszerzonej oraz naukę elementów specjalistycznego języka angielskiego. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na etapie powiatowym i regionalnym (Olimpiada Języka Angielskiego, English High Flier, konkurs KnowAmerica, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX, konkurs lingwistyczny Duet).

Uzupełnieniem zainteresowań uczniów będą zajęcia „Biznes i społeczeństwo” rozszerzające teoretycznie i praktycznie zakres profilu.

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz podczas egzaminu maturalnego, a następnie kontynuując naukę na wyższych uczelniach. Rozwiniesz swoje zainteresowania! Klasa biznesowo-turystyczna przygotuje Cię do studiów politechnicznych, matematycznych, inżynieryjnych, ekonomicznych, przyrodniczych (np.: bankowość, finanse, zarządzanie, architektura, gospodarka przestrzenna, turystyka, kształtowanie środowiska, geologia, geodezja).

W klasach maturalnych nauczyciele prowadzą konsultacje z przedmiotów wiodących  dla zainteresowanych osób.

Corocznie w Kromerze organizujemy Dzień Języków Obcych, na którym przedstawiając w zabawny sposób scenki, piosenki i organizując konkursy przypominamy dlaczego intensywna nauka języka obcego zapewni Ci sukces w przyszłości. Z okazji Europejskiego Dnia Języków nakręciliśmy też film jak uczniowie i nauczyciele Kromera mówią w różnych językachOBEJRZYJ FILM .

Od września 2015 do sierpnia 2017  realizowaliśmy projekt edukacyjny Erasmus+ pod tytułem „Niebo w zasięgu”, dotyczący zagadnień astronomicznych, przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Europy. Tematem wiodącym było położenie Ziemi w Układzie Słonecznym i Wszechświecie. Językiem roboczym projektu był język angielski. Współpracowaliśmy ze szkołami w Słowenii, Rumunii, Turcji i Hiszpanii. TU można obejrzeć stronę projektu w języku polskim. Za ten projekt nasza szkoła zdobyła nagrodę główną w ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym Uranii „Nasza Szkolna Przygoda z Astronomią”. Nagrodę stanowił teleskop słoneczny, który dodatkowo wzbogacił wyposażenie naszej szkoły do zajęć astronomicznych.

Obejrzyj film, jak w dzień letniego przesilenia przeprowadzaliśmy obserwacje astronomiczne na podwórku szkoły :-)

Obecnie uczestniczymy w kolejnym projekcie edukacyjnym Erasmus+ zatytułowanym „Co kryje gleba?” doskonaląc umiejętności przyrodnicze, językowe, poznając możliwości agroturystyki oraz walory regionów państw uczestniczących w projekcie, czyli Hiszpanii, Włoch, Słowenii i Holandii. Dziennik projektu dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły: Co kryje gleba? ERASMUS+ | I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach (kromer-gorlice.pl)

Realizujemy również „Lekcje na 12 gwiazdek”- spotkania prowadzone przez ekspertów Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie o tematyce europejskiej, np. „Unia i świat: Unia Europejska i kryzys migracyjny”.

Obejrzyj FILM nakręcony przez Gorlice.tv

Uczniowie uczestniczą w misjach programu NASA –SallyRideEarthKAM, podczas których wykonują i interpretują zdjęcia wybranych przez siebie obszarów naszej planety wykonane za pomocą udostępnionych urządzeń Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Cykliczne wyjazdy i warsztaty naukowe:

  • Matematyczny czwartek na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • GIS Day Kraków;
  • Warsztaty geograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim;
  • Zajęcia terenowe w Pieninach;
  • Warsztaty astronomiczne w Stuposianach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.