Profil biomedyczny- 1 e

Przedmioty rozszerzone: biologia + chemia

profil biomedyczny

 

Interesuje Cię świat przyrody, chcesz zgłębić tajemnice ludzkiego ciała, poznać wybrane zagadnienia z biotechnologii oraz istotę przemian, jakim podlegają substancje w naszym otoczeniu- wybierz klasę biomedyczną!

Kształcenie przyrodnicze od wielu lat jest mocną stroną naszego liceum. Corocznie rekrutujemy klasę z wiodącymi przedmiotami biologia – chemia, której  zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną. Część lekcji prowadzona jest w grupachwykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej oraz  metodą laboratoryjną.  Nowatorskie metody i formy pracy  nauczą Cię logicznego
i twórczego myślenia oraz współdziałania w zespole.

Na lekcjach chemii i biologii wdrażanie wiedzy teoretycznej wspomagane jest pokazami doświadczeń oraz  eksperymentami samodzielnie wykonywanymi przez uczniów. Lekcje laboratoryjne nauczyciele prowadzą między innymi  metodą Chemii w Małej Skali, SSC (small-scale chemistry). Jest to technika wspomagająca doświadczalne nauczanie chemii, polegająca na pracy z niewielkimi ilościami substancji.

W tym roku oddana zostanie do użytku pracowania chemiczna wraz zapleczem, bogato wyposażona w niezbędny sprzęt laboratoryjny i pomoce dydaktyczne.

                     

Uczniowie klasy  biomedycznej mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc  w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze chemii oraz biologii. W ramach projektu uczniowie biorą dział w akademickich wykładach prowadzonych on-line.