Potrzebne dokumenty

Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w naszej szkole dostarczając :

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kartę informacyjną z gimnazjum,
  • 2 opisane fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia, oddział, do którego został przyjęty kandydat),
  • w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu  tytułu,
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami – orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.