Półrocze w klasach biologiczno- chemicznych

Poniżej zamieszczamy obszerną relację z działalności klas o profilu biologiczno- chemicznym przygotowaną przez zespół nauczycieli biologii i chemii w naszej szkole.

I. Współpraca z uczelniami

  • 29. X. 2015 Warsztaty „Czy można zobaczyć DNA” organizowane przez JAKU, edukacja przyrodnicza dla dzieci i młodzieży.

W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy IIF. Każdy, samodzielnie mógł wyizolować DNA z komórek nabłonkowych znajdujących się w ślinie.

  • 21. XI. 2015 Warsztaty naukowe na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

20tu uczniów naszej szkoły z klasy IIE i IIF pod opieką nauczycielek biologii – pani Teresy Cetnarowskiej i pani Marioli Łukasiak, wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Zakład Biologii Komórki i Pracownię Krystalografii Rentgenowskiej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Uczniowie zostali zapoznani z nowoczesnym sprzętem wykorzystywanym w pracy z liniami komórkowymi, dowiedzieli się w jaki sposób określa się wpływ różnych związków (w tym leków) na żywotność komórek i mieli możliwość zaobserwować zmiany zachodzące w komórkach używając mikroskopu fluorescencyjnego. Dowiedzieli się również jak produkować i oczyszczać białka. Ciekawym punktem zajęć była krystalizacja białek – metoda, która pozwala na poznanie struktury przestrzennej tych złożonych biomolekuł.

  • 21. XI. 2015 Spotkania w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią

Uczniowie klasy IIE i IIF uczestniczyli w wykładach :
Biopaliwo przyszłości, czyli jak produkować wodór używając mikroorganizmów ( dr Dariusz Dziga, Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin). Jak świat może sobie radzić z rosnącym zapotrzebowaniem na energię? Czy każde biopaliwo jest przyjazne dla środowiska i człowieka? Czy uda się nam naśladować/modyfikować mikroorganizmy, aby produkować wodór na dużą skalę? – oto pytania, na które można było uzyskać odpowiedź słuchając wykładu.
Szczepionki przeciwnowotworowe (dr Irena Horwacik, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii).
Choroby nowotworowe to jeden z największych problemów zdrowotnych we współczesnym świecie. W trakcie wykładu dowiedzieliśmy się jaką rolę w ich rozwoju pełnią mutacje oraz procesy naprawy DNA, czym charakteryzują się komórki rakowe i jak oddziałują z układem odpornościowym, jak przygotowuje się i jak działają szczepionki przeciwnowotworowe.

  • 24. XI. 2015 Warsztaty medyczne w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia

Uczniowie klasy IIE i IIF pod opieką nauczycielek biologii – pani Teresy Cetnarowskiej i pani Marioli Łukasiak uczestniczyli w Warsztatach Echo-cardia zorganizowanych w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Sesja naukowa poświęcona była nowym standardom BLS i AED, a podczas zajęć praktycznych uczniowie nauczyli się sprawnie wykonywać automatyczną defibrylację i podstawowe zabiegi reanimacyjne.

  • 13. I. 2016. Warsztaty naukowe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uczniowie klasy IIIF pod opieką pani Teresy Cetnarowskiej i pani Anny Halibożek uczestniczyli w zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez panią docent Anitę Szczepanek. Celem zajęć było usystematyzowanie i poszerzenie wiadomości o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka. Warsztaty zakończyły realizację projektu edukacyjnego „Tajemnice ciała ludzkiego”.

  • 22. XII. 2016 Pokazy doświadczeń chemicznych „Spotkanie z ciekawą chemią” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego

Uczniowie klasy IIF pod opieką pani Anny Knapik i pani Marty Frączek uczestniczyli w wycieczce naukowej, której celem był udział w pokazie chemicznym pt. „Spotkanie z ciekawą chemią”. Pokaz rozpoczął się krótkim referatem na temat historii chemii oraz jej znaczeniu w naszym życiu. Następnie zostały przedstawione oraz omówione ciekawe doświadczenia chemiczne m.in. otrzymywanie srebra, spalanie waty i bawełny strzelniczej (Armata z probówki), utlenianie węgla (Ryczący niedźwiedź) i inne reakcje redox, zegar jodowy (reakcja Briggsa-Rauschera) i inne. Wyjazd miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności.

 

II. Udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach:
Karolina Barzyk i Karol Rosół z klasy IIF zakwalifikowali się do okręgowego etapu XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Opiekun uczniów: Teresa Cetnarowska
Karol Przepióra z klasy IIE zakwalifikował się do okręgowego etapu XLV Olimpiady Biologicznej. Temat pracy badawczej wykonanej przez ucznia: Inwentaryzacja gatunków chronionych na terenie Rezerwatu Przyrody „Baranowiec”. Opiekun ucznia: Mariola Łukasiak
Paulina Skwarczewska z klasy IF zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Opiekun uczennicy: Marta Frączek
Michał Duda – uczeń klasy IIF wykonał ciekawą pracę na Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „EKO-PLANETA”. Temat pracy – „Drzewa i krzewy w Polsce na przykładzie Parku miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” . Na ocenę pracy przez Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu trzeba będzie poczekać do maja 2016. Opiekun ucznia: Teresa Cetnarowska.

Joanna Krężołek, Agnieszka Krężołek, Grzegorz Tarsa, Klaudia Ziomek-uczniowie klas IIIF i III G zakwalifikowali się do II ETAPU Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ.
Opiekun: Marta Frączek
Karolina Załęska-uczennica klasy II E zakwalifikowała się do II ETAPU Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ.
Opiekun: Marta Frączek.

Izabela Janik, Karol Rosół, Gabriela Sendecka, Marcin Skrobot, Julia Wrońska  i Karolina Zięba- uczniowie klasy IIe zakwalifikowali się do II ETAPU Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ.
Opiekun: Anna Knapik

III. Przygotowanie stanowiska na Pogórzańskie Atrakcje Naukowe:
Uczniowie zaprezentowali budowę serca, model klatki piersiowej i mechanizm wdechu, wyjaśnili jak w prosty sposób można wykryć obecność związków mineralnych i organicznych w kościach. . W trakcie trwania warsztatów uczniowie zaprezentowali również wiele ciekawych doświadczeń chemicznych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wykonali i omówili m.in. powstawanie srebra (próba Tollensa), reakcje zobojętniania, wytwarzanie wodoru, chemiczne i „naturalne” wskaźniki pH.

IV. Realizacja Projektu edukacyjnego „Tajemnice ludzkiego ciała”

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela opracowują i przedstawiają budowę wybranych układów narządów. Ciekawym elementem lekcji jest prezentacja budowy narządów zwierzęcych, które są podobne do narządów ludzkich. Prawdziwe, ludzkie narządy oglądają podczas warsztatów naukowych w Collegium Medicum UJ.

V. Zajęcia laboratoryjne
Podział na grupy, na lekcjach biologii i chemii umożliwia wykonywanie ciekawych doświadczeń i mikroskopowanie. Obserwowane z użyciem mikroskopu komórki, tkanki i bardzo małe, jednokomórkowe organizmy uczniowie fotografują – łatwiej wtedy wykonać rysunek w zeszycie.

VI. Przygotowanie do matury
W klasach biologiczno-chemicznych odbywają się konsultacje z chemii i dodatkowe zajęcia prowadzone w oparciu o program autorski: Przetwarzanie informacji i rozumowanie oparte na treściach biologicznych, przygotowujące do pracy z arkuszem maturalnym. Uczymy się czytać ze zrozumieniem teksty naukowe, analizujemy schematy, tłumaczymy zależności przyczynowo-skutkowe. Analizujemy polecenia do zadań maturalnych zwracając uwagę na czasowniki operacyjne i słowa kluczowe. Są to ćwiczenia, które ostatecznie mają doprowadzić ucznia do poprawnej, wyczerpującej odpowiedzi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.