Komunikat dyrektora szkoły w sprawie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informujemy Państwa, że ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków  jest zawierane z woli rodziców i nie będzie zawierane przez szkołę. Dlatego, Ci z Państwa, którzy chcą ubezpieczyć dziecko muszą to zrobić we własnym zakresie.

Wyjaśnienia w tej sprawie zawarte są pod poniższym adresem:

https://kuratorium.krakow.pl/wyjasnienia-men-w-sprawie-ubezpieczenia-nnw-dzieci-i-mlodziezy/

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Dyrektora Szkoły

W dniu dzisiejszym tj., 7.09.2020 r. ze względu na sytuację kryzysową wywołaną intensywnymi opadami deszczu i zalaniem sal lekcyjnych na drugim piętrze, zostają,  za zgodą Organu Prowadzącego i po powiadomieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, odwołane lekcje w klasach drugich. 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w I LO im. M. Kromera

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującymi              w I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach:

Procedura-uczniowie

Procedura-rodzice.opiekunowie

Procedura-nauczyciele

Procedura-administracja.osługa

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat w sprawie inauguracji roku szkolnego 2020/21

Proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą rozpoczęcia roku szkolnego w dniu               1 września 2020 roku:

Komunikat

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat dla ósmoklasistów

Poniżej znajduje się lista osób przyjętych do I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach:

Lista osób przyjętych do I LO im

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci na podstawie złożonych podań, zostaną powiadomieni po ich rozpatrzeniu.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Egzaminy poprawkowe

Informuję, że egzaminy poprawkowe dla uczniów klas pierwszych i drugich z matematyki   i języka angielskiego odbędą się w dniu 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 9.00

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykaz podręczników na rok 2020/21

Zamieszczamy wykazy podręczników obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2020/21:

Podręczniki-do-klasy-2

Uaktualniony wykaz podręczników kl 1

W tym roku szkolnym nie jest planowany kiermasz książek używanych.

Osoby zainteresowane kupnem podręczników używanych mogą na swoją odpowiedzialność kupić je od użytkowników profilu Spotted: Kromer Gorlice na FaceBook. Książki zbywają tam uczniowie i absolwenci naszej szkoły.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat dla ósmoklasistów, którzy zostali zakwalifikowani do I LO

Lista osób zakwalifikowanych do I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach:

Lista osób zakwalifikowanych do I LO im

Proszę bardzo o zaznajomienie się z poniższymi informacjami niezbędnymi do podjęcia nauki w klasach pierwszych w I LO im. M. Kromera w Gorlicach:

Komunikat dla ósmoklasistów zakwalifikowanych do I LO

Załączniki:

Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-uczniów-i-rodziców-opiekunów-prawnych

Załącznik nr 15 do Polityki

Oświadczenie – religia,etyka

Załączniki należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć w terminie od 13 – 18 sierpnia 2020 r. wraz z pełną dokumentacją o której mowa w Komunikacie.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej  I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach (dotyczy osób niezakwalifikowanych lub chcących zmienić profil) – podania będą rozpatrywane po 19 sierpnia w miarę wolnych miejsc w oddziałach:

Podanie z klauzulą – kandydat do szkoły 2020 I LO KROMER

Podanie należy wydrukować dwustronnie.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2020 r.
dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej:

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu. Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do dyrektora szkoły, którą ukończył.

Wzór oświadczenia jest załączony na stronie głównej OKE w Krakowie.

Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie internetowej macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 sierpnia br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14:00.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat w sprawie odbioru świadectw maturalnych

Proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dotyczącym odbioru świadectw maturalnych, aneksów i zaświadczeń dotyczących wyników egzaminu dojrzałości w 2020 r.

Rozdanie świadectw maturalnych

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja dla ósmoklasistów

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wesołych i bezpiecznych wakacji!

Dziś kończymy naukę i rok szkolny 2019/20. Był on ciężki i pełny różnych wyzwań. Wasza dyrekcja i nauczyciele życzą Wam wypoczynku od szkolnych obowiązków. Nie zapominajcie o bezpieczeństwie swoim i innych. Do zobaczenia we wrześniu!wakacje 2020

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress