Osiągnięcia szkoły

 

 • Srebrna Tarcza, 21 miejsce w Małopolsce i 1 w powiecie dla naszej szkoły!

Z ogromną dumą informujemy że w ogólnopolskim Rankingu Liceów Perspektywy 2019 nasza szkoła zdobyła Srebrną Tarczę oraz wysokie, 21 miejsce wśród małopolskich liceów! Nasza szkoła zajęła najwyższe miejsce wśród liceów powiatu gorlickiego i jest to także najwyższe miejsce w Rankingu Perspektywy zdobyte do tej pory przez Kromera. Niezmiernie cieszymy się z tego wyniku, na który złożyła się praca całej społeczności szkolnej!

Na wyniki rankingu złożył się wyniki z egzaminów maturalnych podstawowych (25%), egzaminów rozszerzonych (45%) oraz sukcesów w olimpiadach (30%).

 • Kromer na 35 miejscu w Małopolsce i 1 w powiecie

W miesięczniku „Perspektywy” opublikowany został najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2018.

Z przyjemnością informujemy że wśród liceów powiatu gorlickiego, tak jak w latach ubiegłych, najwyższą pozycję zajmuje nasze liceum. Zajęliśmy 35 miejsce w Małopolsce uzyskując wyróżnienie Brązowej Tarczy.

Oceny szkół ponadgimnazjalnych co roku dokonuje specjalna kapituła korzystająca z trzech kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach  (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych(25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Kapitule przewodniczy prof. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

 • Kromer na 27 miejscu w Małopolsce i 1 w powiecie

Nasze liceum uzyskało w tym roku w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych Perspektyw 2017 27 miejsce w Małopolsce i jest 17 miejsc wyżej niż kolejne liceum naszego powiatu. Szczegóły na RANKING PERSPEKTYW . Jest to kolejny rok, w którym praca społeczności naszej szkoły przyniosła wysokie wyniki.

Zasady ogólne Rankingu Perspektyw:

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Były to protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. 30% punktów można było uzyskać za sukcesy w olimpiadach, 25% punktów za wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, 45% punktów za wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.

 • 29 miejsce w województwie wg  Gazety Wyborczej

W Rankingu Liceów Gazety Wyborczej 2016 jako jedyni z naszego powiatu znaleźliśmy się w pierwszej pięćdziesiątce liceów województwa małopolskiego, zajmując 29 miejsce. W tym roku, wśród innych czynników  kapituła rankingu premiowała szkoły, w których wielu absolwentów podchodzi do kilku egzaminów na poziomie rozszerzonym.

z19988547O,XXI-Ranking-Liceow-Gazety-Wyborczej

 

 • 22 miejsce w województwie wg rankingu „Perspektyw”

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 miesięcznika „Perspektywy” nasze liceum zajęło wysokie, 22 miejsce wśród liceów województwa małopolskiego, i jak i w poprzednich rankingach wyprzedziło pozostałe licea naszego powiatu, które zajęły odpowiednio  48, 68 i  83 miejsce. Uzyskaliśmy tytuł ”Srebrnej Szkoły 2016″.

g2853m

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2016″.  www.licea.perspektywy.pl (edit)

 

 • Na 30 miejscu w województwie małopolskim

W XX Rankingu Liceów (2015) województwa małopolskiego przygotowanym przez Gazetę Wyborczą nasza szkoła ponownie zajęła wysokie 30 miejsce, po raz kolejny zajmując najwyższe miejsce wśród liceów powiatu gorlickiego.

Ranking GW powstaje poprzez podsumowanie wyników matury pisanej na poziomie podstawowym i rozszerzonym z 7 przedmiotów((języka polskiego, angielskiego, matematyki, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie), liczba olimpijczyków oraz stypendystów ministra edukacji narodowej. Punkty za maturę to 70 proc. ogólnego wyniku.

Całość rankingu znajduje się TU

 

 • Kromer w Rankingu Perspektyw 2015

W XVII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 miesięcznika „Perspektywy” nasza szkoła zajęła najwyższe w powiecie, 42 miejsce, wyprzedzając inne licea. Oceny szkół ponadgimnazjalnych co roku dokonuje specjalna kapituła korzystająca z 3 kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych(25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

 

 • Najwyżej w powiecie po raz kolejny

W XIX rankingu liceów (2014) województwa małopolskiego Gazety Wyborczej nasza szkoła zajęła wysokie 38 miejsce. Po raz kolejny nasza szkoła okazała się liderem powiatu gorlickiego, wyprzedzając następne liceum o 22 miejsca. Ranking GW wyliczany jest z wyników matury pisanej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, liczby olimpijczyków oraz stypendystów ministra edukacji narodowej.  Punkty za maturę to 70 proc. ogólnego wyniku.

Całość rankingu znajduje się TU

Gratulujemy naszym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom wysokiego wyniku potwierdzającego doskonałą kondycję naszej szkoły!

 

 • Najwyższe w powiecie miejsce naszej szkoły wg Perspektyw 2014!

Według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014, wśród liceów ogólnokształcących naszego powiatu kolejny raz najlepsza okazała się nasza szkoła! W tym roku awansowaliśmy na 33 miejsce w Małopolsce i po raz kolejny weszliśmy do grona 500 najlepszych liceów w Polsce. ranking perspektywy

To najbardziej prestiżowy ranking oceniający wyniki osiągane przez polskie szkoły ponadgimnazjalne. Oceny co roku dokonuje specjalna kapituła korzystająca z czterech kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (40%) oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką (5%). Kapitule przewodniczy prof. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W pracy nad rankingiem Kapituła przeanalizowała wyniki 2291 liceów ogólnokształcących ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w Polsce.

 

 • I LO najwyżej wśród liceów powiatu!

W rankingu “GW” nasza szkoła uzyskała w Małopolsce 32 miejsce wśród wszystkich liceów ogólnokształcących i jest to najlepszy wynik spośród czterech liceów funkcjonujących w powiecie gorlickim. I LO w Gorlicach zajęło zatem pozycję lepszą niż dawał tej szkole w styczniu ranking miesięcznika “Perspektywy” i dziennika “Rzeczpospolita”. Wyprzedziliśmy kolejną szkołę powiatu gorlickiego o 12 miejsc, a następna plasuje się 25 miejsc niżej.

Do utworzenia rankingu brane są pod uwagę następujące dane: wyniki matury pisanej na poziomie podstawowym i rozszerzonym, liczba olimpijczyków oraz stypendystów ministra edukacji narodowej. Punkty za maturę to 70 proc. ogólnego wyniku. O dodatkowe 20 procent szkoły mogły podnieść swoją punktację dzięki osiągnięciom olimpijczyków, a o 10 procent – wychowując stypendystów. Ranking liczony jest na podstawie specjalnego algorytmu.

Bardzo cieszymy się że praca naszych uczniów oraz nauczycieli została doceniona, i serdecznie gratulujemy wysokiego miejsca naszym uczniom, ich rodzicom oraz kadrze pedagogicznej!

 • Najwyższe miejsce Kromera wśród liceów powiatu gorlickiego w rankingu Perspektyw 2013!

Miesięcznik “Perspektywy” i “Rzeczpospolita” opublikowały najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013. Wśród liceów ogólnokształcących powiatu gorlickiego kolejny raz najlepsze okazało się I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach.

To najbardziej prestiżowy ranking oceniający wyniki osiągane przez polskie licea ogólnokształcące. Oceny co roku dokonuje specjalna kapituła za pomocą czterech kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Kapitule przewodniczy prof. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

A oto klasyfikacja liceów ogólnokształcących w Małopolsce:

1. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie – 89,08 pkt
2. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie – 61,44 pkt
3. II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie – 55,78 pkt

35. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach – 38,84 pkt
39. Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu – 37,65 pkt
56. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Bobowej – 34,98 pkt
84. II Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach – 29,89 pkt

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach ogólnokształcących. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

 • Wysokie miejsce Kromera w rankingu Gazety Wyborczej!

Z przyjemnością informujemy że nasza szkoła zajęła, wysokie, 24 miejsce w Rankingu Liceów województwa małopolskiego Gazety Wyborczej.  W rankingu sklasyfikowano 110 szkół, a nasza zajęła najwyższe miejsce w powiecie, dystansując następną o ponad 20 miejsc. Do rankingu wyliczana była średnia ze wszystkich przedmiotów z Matury 2011 oraz olimpijczycy i stypendyści uczący się w danej szkole. Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

link do rankingu: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35803,11625596,Ranking_liceow__Punktacja.html

 • Kromer wysoko w rankingu Perspektyw 2011

Znamy już wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów przygotowanego przez miesięcznik „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. Tak jak w poprzednich latach najwyżej oceniono w powiecie gorlickim I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu szkoły ponadgimnazjalne w Polsce są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką.

A oto wyniki osiągnięte przez licea z powiatu gorlickiego w zestawieniu najlepszych liceów Małopolski:

33. I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach – 40,61 pkt
50. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu – 37,15 pkt
55. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej – 36,30 pkt

Warto podkreślić, że „Kromer” to jedyna szkoła z powiatu gorlickiego sklasyfikowana w rankingu ogólnopolskim, który prezentuje pierwszych 500 miejsc. W tym zestawieniu I LO w Gorlicach zajęło 440 miejsce w Polsce. 

Dodaj komentarz