3.12.2014 klasa II d pod opieką Roberta Góry i Sławomira Dedy wzięła udział w zajęciach akademickich dla uczniów i uczennic z I LO im. M. Kromera w Gorlicach organizowanych przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie w ramach projektu PINaP innowacyjne nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych. Temat zajęć:” Oglądając Wszechświat cyfrowym okiem”. Zajęcia były prowadzone przez dr Małgorzatę Pietrzak oraz dr Dominikę Wrońską Walach i adiunktów IGiGP UJ .

W ramach ćwiczeń  uczniowie mieli okazję:

1.Planowo obserwować otaczające środowisko geograficzne, dokumentując to w postaci filmu lub zdjęć

2.Dowiedzieć się o związkach pomiędzy poszczególnymi elementami obserwowanego krajobrazu

3.Wykonać analizę próbki gleby (oznaczanie pH gleb metodą kolorymetryczną przy zastosowaniu papierka wskaźnikowego, określenie granulometrii metodą sitową)

4.Wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w modelowaniu i symulacji zjawisk przyrodniczych oraz wyszukiwania  informacje na stronach internetowych agencji prowadzących obserwację Ziemi i badania przestrzeni kosmicznej

5. Analizowania starych map Krakowa

20141203_145058

Po powitaniu uczestników i rozdaniu niezbędnychmateriałów do pracy uczniowie przystąpili do pierwszych ćwiczeń, a następnie przenieśli się do  punktu  obserwacyjnego na tarasie widokowym IGiGP, gdzie próbowali rozpoznać obiekty widoczne z dachu Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Dalsza część zajęć odbywała się w pracowni komputerowej oraz w laboratorium gleboznawczym i geomorfologicznym. W ramach trwających 5 godzin zajęć uczniowie mieli zagwarantowany gorący posiłek w uczelnianej restauracji.

20141203_125017

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pracownikami naukowymi uczniowie wykształcili  umiejętność zadawania pytań i dyskutowania problemów na styku różnych dyscyplin naukowych. Obserwacja terenowa połączona z analizą prób w laboratorium, oglądaniem symulacji procesów i zjawisk przyrodniczych oraz  przeglądaniem baz danych uświadomiła im złożoność badań naukowych (łączenia teorii z praktyką) i wartość wnioskowania w oparciu o różnorodne źródła informacji (dotyczy to zarówno wyników badań terenowych, laboratoryjnych, eksperymentalnych, teoretycznych).

mgr Robert Góra

 

Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress