Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej

Na rok 2019/20 rekrutujemy 6 oddziałów dla absolwentów szkoły podstawowej.

Oferta edukacyjna może ulec modyfikacji.

  • I a/4 – profil politechniczny

przedmioty rozszerzone: matematyka +  fizyka lub j.angielski + informatyka 

drugi język obcy j. niemiecki / j.rosyjski

Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych (informatyka, robotyka, mechatronika, telekomunikacja, matematyka stosowana, geofizyka, architektura oraz inne kierunki politechniczne) gwarantujących znalezienie dobrej pracy: programista, grafik komputerowy, inżynier.

  • I b1/4 – profil europejski

przedmioty rozszerzone: matematyka + geografia + język angielski 

drugi język obcy: j.niemiecki

  •  I b2/4 -profil biomedyczny z matematyką

przedmioty rozszerzone: matematyka +  biologiachemia

drugi język obcy: j. niemiecki

Grupa o profilu europejskim przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak geologia, geodezja, ekonomia, zarządzanie, logistyka, stosunki międzynarodowe, stosunki gospodarcze, geografia przestrzenna, oceanografia, Public Relations. Poszerzenie języka obcego gwarantuje opanowanie go na poziomie biegłości językowej B2. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o Ziemi oraz procesów społeczno – ekonomicznych.

Natomiast grupa o profilu biochemicznym z matematyką daje możliwość studiowania na kierunkach takich jak medycyna, biotechnologia, farmacja, neurobiologia, biofizyka, biochemia czy ratownictwo medyczne.

Oferta dodatkowa dla klas politechnicznej i europejskiej:

Warsztaty astronomiczne, programowanie w językach C++, Pascal, Visual Basic, C#, programowanie mikrokontrolerów, zastosowanie informatyki w geografii – GIS, program NASA  EarthKam, elementy specjalistycznego języka angielskiego, Szkolny Klub Europejski.

  • I c1/4 – profil lingwistyczno- medialny

przedmioty rozszerzone: j. angielski  + geografia + wiedza o społeczeństwie

  • I c2/4 – profil lingwistyczno- medialny

przedmioty rozszerzone: angielski + geografia + j. polski

drugi język obcy: j.niemiecki

Przygotuje Cię do podjęcia studiów takich jak dziennikarstwo, europeistyka, marketing medialny, zarządzanie kulturą, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, etnologia, stosunki  międzynarodowe, politologia, Public Relations. Poszerzenie języka obcego gwarantuje opanowanie go na poziomie biegłości językowej B2.

  • I d/4 – profil społeczno – prawny

przedmioty rozszerzone: j. polski +  historia + wiedza o społeczeństwie

drugi język obcy: j. rosyjski/ j. niemiecki

Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach takich jak prawo i administracja, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia.

Oferta dodatkowa dla klas lingwistyczno- medialnej i społeczno- prawnej:

Warsztaty  dziennikarskie, współpraca z gazetką szkolną, zajęcia terenowe, elementy specjalistycznego języka angielskiego, elementy wiedzy o prawie, zajęcia w sądzie i na Komendzie Powiatowej Policji, zajęcia z historii sztuki.

  • I e/4 – profil biomedyczny

przedmioty rozszerzone : biologia + chemia

drugi język obcy: j. niemiecki

Daje możliwość studiowania na kierunkach takich jak medycyna, biotechnologia, farmacja, neurobiologia, biofizyka, biochemia czy ratownictwo medyczne.

  • I f/4 – profil psychologiczno- społeczny

przedmioty rozszerzone:  j. polski+biologia +  j. angielski 

język obcy: jniemiecki

Daje możliwość studiowania na kierunkach takich jak medycyna, biotechnologia, analityka medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, dietetyka, biochemia, neurobiologia, ratownictwo medyczne, psychologia, architektura krajobrazu, polityka społeczna, archiwistyka i zarządzanie informacją.

Oferta dodatkowa dla klas biomedycznej i psychologiczno- społecznej:

Zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyjazdy naukowe, zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe, np. w parkach narodowych, zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.