Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera

Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera, istniejące od roku 2003 wspiera działalność I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach.

Do celów Stowarzyszenia należą między innymi:

 • tworzenie i realizowanie projektów służących rozwojowi i promocji szkoły
 • kultywowanie tradycji szkoły
 • utrzymywanie i poprawa bazy materialnej i wyposażenia szkoły
 • promowanie uczniów
 • utrzymywanie więzi między wychowankami
 • podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności szkolnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inspirowanie w środowisku lokalnym oraz poza nim działań na rzecz rozwoju szkoły
 • pomoc w finansowaniu uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach oraz innych formach aktywności naukowej, sportowej i artystycznej
 • nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania
 • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych
 • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
 • działalność wydawniczą

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie mocno zaznacza swoją obecność w życiu Szkoły oraz naszego miasta.

Dzięki wsparciu Przyjaciół Kromera rokrocznie dofinansowywane są wyjazdy uczniów na liczne konkursy i olimpiady, nagrody dla uczniów, powiększana jest baza szkoły.

Corocznie organizowane Spotkania Pokoleń gromadzą powiększającą się grupę absolwentów naszej szkoły z różnych roczników. W roku 2016 Stowarzyszenie zorganizowało  wystawę p.t. „Gorlicki Kromer” eksponowaną w Pawilonie Historii Miasta przy gorlickim rynku w sierpniu 2016 r. Na ekspozycję złożyły się dwie części: wystawa fotografii i pamiątek, dokumentujących głównie funkcjonowanie szkoły w latach 1906 – 1945 (18 tablic) oraz 15 tablic – obrazów przedstawiających budynek szkolny.

Stowarzyszenie współorganizowało też obchody 110- lecia istnienia naszej szkoły w dniu 24 września 2016.

Zapoznaj się z HISTORIĄ STOWARZYSZENIA

Konto Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach:

Nr 68 8795 0005 2001 0019 3715 0001

Adres: ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice

KRS: 0000169990
NIP: 7381963672
Regon: 852732947

Statut Stowarzyszenia Przyjaciol Kromera

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia! Wypełnij deklarację i prześlij ją na adres:

Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera,

ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA SPK

 

Stowarzyszenie Przyjaciol Kromera

 

Dodaj komentarz