9 listopada Spotkanie Pokoleń!

Zarząd Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach oraz Dyrekcja naszej szkoły

serdecznie zapraszają Wszystkich Absolwentów na kolejne

VIII„SPOTKANIE POKOLEŃ”,

które odbędzie się w dniu 9 listopada 2019r. (sobota)

w sali gimnastycznej I LO

Organizatorzy zapewniają program artystyczny w wykonaniu młodzieży, domowe ciasto, kawę, herbatę i zimne napoje bezalkoholowe oraz muzykę taneczną w wykonaniu DJ.

W ramach kwoty wpisowej serwujemy też gorącą potrawę serwowaną ok. godz. 21.00 oraz żurek w godzinach późniejszych. Koszt uczestnictwa wynosi w tym roku 60 złotych. Mamy nadzieję, że ta zmiana nie wpłynie na Waszą decyzję!

Program artystyczny rozpocznie się o godz. 18.00, natomiast taneczne spotkanie towarzyskie o godz. 20.00.

Dla chętnych grup czy też Zjazdu Koleżeńskiego rocznika lub klasy udostępnimy sale lekcyjne, gdzie będzie można porozmawiać i zabawić się w mniejszym gronie znajomych.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu stanowi wpłata kwoty 60,00 zł (bilet wstępu) dokonana do dnia 7 listopada 2019r. na konto Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach Nr 68 8795 0005 2001 0019 3715 0001 z dopiskiem VIII „SPOTKANIE POKOLEŃ”.

Pragniemy gorąco, aby „Spotkania Pokoleń” przyczyniły się do odnowienia koleżeńskich więzi oraz integracji Absolwentów „Kromera”. Ewentualne pytania czy też propozycje i uwagi prosimy kierować do przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Renaty Kochan (tel. 730 600 460; e-mail renkochan@wp.pl) lub do sekretariatu szkoły (tel. 18 3535185). Wpłat można dokonywać również osobiście w sekretariacie szkoły lub – podobnie jak w latach poprzednich –przed wejściem w dniu imprezy u dyżurujących organizatorów.

Jednocześnie serdecznie prosimy o przekazywanie wiadomości o spotkaniu koleżankom i kolegom, z którymi macie Państwo kontakt. Możliwości Organizatorów w tym zakresie są ograniczone do Internetu i lokalnych środków przekazu. Nie jesteśmy w stanie organizacyjnie i finansowo podjąć wysiłku osobistego pisemnego zapraszania Absolwentów. Z pewnością zabawa będzie lepsza, jeśli przyjdziecie z grupą kolegów i koleżanek!

Z radością powitamy Was w naszych murach i dołożymy wszelkich starań, by spotkanie przebiegło w miłej atmosferze oraz zachęciło do kontynuacji tej tradycji!

Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera, istniejące od roku 2003 wspiera działalność I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach.

Do celów Stowarzyszenia należą między innymi:

 • tworzenie i realizowanie projektów służących rozwojowi i promocji szkoły
 • kultywowanie tradycji szkoły
 • utrzymywanie i poprawa bazy materialnej i wyposażenia szkoły
 • promowanie uczniów
 • utrzymywanie więzi między wychowankami
 • podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności szkolnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inspirowanie w środowisku lokalnym oraz poza nim działań na rzecz rozwoju szkoły
 • pomoc w finansowaniu uczestnictwa uczniów w konkursach, olimpiadach oraz innych formach aktywności naukowej, sportowej i artystycznej
 • nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania
 • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych
 • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
 • działalność wydawniczą

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie mocno zaznacza swoją obecność w życiu Szkoły oraz naszego miasta.

Dzięki wsparciu Przyjaciół Kromera rokrocznie dofinansowywane są wyjazdy uczniów na liczne konkursy i olimpiady, nagrody dla uczniów, powiększana jest baza szkoły.

Corocznie organizowane Spotkania Pokoleń gromadzą powiększającą się grupę absolwentów naszej szkoły z różnych roczników. W roku 2016 Stowarzyszenie zorganizowało  wystawę p.t. „Gorlicki Kromer” eksponowaną w Pawilonie Historii Miasta przy gorlickim rynku w sierpniu 2016 r. Na ekspozycję złożyły się dwie części: wystawa fotografii i pamiątek, dokumentujących głównie funkcjonowanie szkoły w latach 1906 – 1945 (18 tablic) oraz 15 tablic – obrazów przedstawiających budynek szkolny.

Stowarzyszenie współorganizowało też obchody 110- lecia istnienia naszej szkoły w dniu 24 września 2016.

Zapoznaj się z HISTORIĄ STOWARZYSZENIA

Konto Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach:

Nr 68 8795 0005 2001 0019 3715 0001

Adres: ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice

KRS: 0000169990
NIP: 7381963672
Regon: 852732947

Statut Stowarzyszenia Przyjaciol Kromera

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia! Wypełnij deklarację i prześlij ją na adres:

Stowarzyszenie Przyjaciół Kromera,

ul. Kromera 1, 38-300 Gorlice

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA SPK

 

Stowarzyszenie Przyjaciol Kromera

 

Dodaj komentarz