O projekcie

MchE loga

Od września 2019 r. realizujemy w naszej szkole projekt europejski pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w zakresie: chemii, geografii, fizyki i informatyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Grupę docelową stanowią uczniowie klas II i III, którzy wykazują zainteresowanie w/w obszarami oraz posiadają kompetencje umożliwiające opracowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową. Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach on-line prowadzonych przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym przy udziale nauczycieli ze Szkoły, którzy mają bezpośredni kontakt z młodzieżą.

W projekcie uczniowie realizują realizują po 30 godzin zajęć on-line z chemii, geografii, fizyki i informatyki. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu obejmują również wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelnie (po 1 wyjeździe dla każdej grupy).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”.

Okres realizacji projektu:  09.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 128.972,63 zł w tym współfinansowanie z UE:          109.626,73 zł

Beneficjent Powiat Gorlicki

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie MChE w I LO w Gorlicach (1)

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.