Według Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014, wśród liceów ogólnokształcących naszego powiatu  kolejny raz najlepsza okazała się nasza szkoła! W tym roku awansowaliśmy na 33 miejsce w Małopolsce i po raz kolejny weszliśmy do grona 500 najlepszych liceów w Polsce.

To najbardziej prestiżowy ranking oceniający wyniki osiągane przez polskie szkoły ponadgimnazjalne. Oceny co roku dokonuje specjalna kapituła korzystająca z czterech kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (40%) oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką (5%). Kapitule przewodniczy prof. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W pracy nad rankingiem Kapituła przeanalizowała wyniki 2291 liceów ogólnokształcących ( z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w Polsce.

Gratulujemy naszym uczniom,  ich rodzicom i nauczycielom wysokiego wyniku potwierdzającego doskonałą kondycję naszej szkoły!

Share →Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress