Małopolski Carolus

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

•          Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

•          Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

•          Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty

•          Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w pięciu dziedzinach:

·         •          gemma gemmarum  (omnibus edukacyjny)

·         •          artificem commendant opus (kultura i sztuka)

·         •          mens sana in corpore sano (sport)

·         •          motu proprio (wolontariat)

·         •          littera scripta manet (literatura)

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia mogą dokonywać:

a)    nauczyciele i wychowawcy;

b)    rodzice (opiekunowie prawni);

c)    organizacje i stowarzyszenia.

Regulamin Przyznawania Tytułu Małopolskiego Carolusa” za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności uczniowskiej:

MALOPOLSKI_CAROLUS_regulamin

Plakat informacyjny:

Plakat promocyjny Małopolski Carolus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.