W roku szkolnym 2014/2015 do matury przystąpiło 210 uczniów. Większość z nich postanowiła kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Poniższa tabela opiera się na informacjach zwrotnych, jakie wychowawcy klas otrzymali od swoich byłych wychowanków:

Nazwa uczelni
Liczba przyjętych absolwentów
Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)37
Politechniki15
Uniwersytet Jagielloński (UJ)10
Uniwersytet Medyczny26
inne Uniwersytety20
PWSZ-y5
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF)5
Zakon 3
Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)1
Krakowska Szkoła Artystyczna1
Praktyka – grafika w MICROSOFT1
Uczelnie zagraniczne 1

 

Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress