Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach oraz Zarząd Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO organizują 6 października 2012 r. uroczystość przekazania szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Starostwo Powiatowe i Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół I LOzrzeszające absolwentów i sympatyków „Kromera”

Program uroczystości przewiduje część oficjalną, która odbędzie się w godzinach przedpołudniowych, oraz wieczorne koleżeńskie spotkanie absolwentów wszystkich roczników przy muzyce tanecznej w sali gimnastycznej I LO.

Organizatorzy serdecznie zapraszają chętnych do udziału w spotkaniu, prosząc o zgłoszenia indywidualne bądź grupowe do Sekretariatu Szkoły (tel. 18 35 35 185 ; email: lokromer@onet.pl ) do końca sierpnia br. Również w tym terminie uczestnicy imprezy wieczornej proszeni są o dokonanie wpłaty w kwocie 20 zł. od osoby na konto Gorlickiego Stowarzyszenia Przyjaciół I LO im. Marcina Kromera ( nr konta: Bank Spółdzielczy w Gorlicach 68 8795 0005 2001 0019 3715 0001) z dopiskiem: Spotkanie koleżeńskie.

Organizatorzy spotkania zapewniają możliwość korzystania z cateringu. Szczegółowy program uroczystości zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Przekazanie sztandaru związane jest z przypadającą w 2013 roku 100. rocznicą oddania do użytku gmachu szkolnego, którego budowę rozpoczęto w 1912. W październiku 2012 r. mija 81 lat od przekazania Państwowemu Gimnazjum im. M. Kromera pierwszego sztandaru, którego losy po 1939 roku nie są znane. Obecny sztandar szkoła otrzymała w roku 1986 podczas uroczystości obchodów 80-lecia istnienia. Mimo renowacji widoczne są na nim ślady zniszczenia.

Należy również przypomnieć, że w bieżącym roku szkolnym mija 90 lat od nadania szkole przez Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego na wniosek ówczesnej Rady Pedagogicznej imienia Marcina Kromera.

Dyrekcja i Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zapraszają.
Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress