Uczniowie klasy IIc i IId biorą udział „Szkole Dialogu” organizowanej przez „Forum Dialogu Między Narodami”. Zadaniem tych zajęć jest zwalczanie przejawów antysemityzmu i ksenofobii, edukacja na rzecz tolerancji oraz pokazanie, jak wiele rzeczy łączy Polaków oraz Żydów. Do tej pory zajęcia odbyły się już w ponad 260 szkołach w około 175 miastach na terenie całej Polski! Warsztaty prowadzone były przez Antoninę Stasiuk (absolwentkę naszej szkoły) oraz Beatę Godlewską. Koordynatorkami projektu z ramienia naszej szkoły są panie Katarzyna Nowak-Zabierowska i Eliza Niewiadomska.

Pierwszy etap projektu odbył się w dniach 17-18 października. W czasie tych dwóch dni warsztatów trenerzy „Forum” przedstawili najważniejsze zagadnienia na temat kultury i religii żydowskiej. Nasi uczniowie dowiedzieli się także o działalności tej społeczności w Gorlicach oraz jak ważne znaczenie miało to dla całego miasta. Uczestnicy zajęć dostali za zadanie zorganizowanie wycieczki po żydowskich zabytkach naszego miasta. Przez miesiąc, przy wsparciu „Forum”, uczniowie opracowywali projekt spaceru integracyjnego.

15-ego listopada odbyła się wstępna wycieczka dla trenerek z „Forum”, po której cała grupa wspólnie dyskutowała nad ewentualnymi zmianami i niedociągnięciami. Ostatniego dnia została przybliżona „Kromerianom” współczesna kultura żydowska. Był to też czas refleksji oraz ewentualnych przemyśleń i zmian, jakie zaszły wśród uczestników warsztatów przez te 4 dni.

Uczniowie organizować będą jeszcze główną wycieczkę oraz przesłać protokół swoich działań do siedziby „Forum”, które znajduje się w Warszawie. Wyniki zostaną ogłoszone podczas gali, która odbędzie się 3 marca w stolicy. Będzie to okazja do poznania uczestników projektu z innych szkół z całej Polski oraz wysłuchania przemówień gości honorowych.

 

Jakub Zajdel

Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress