Kromer realizuje projekt unijny PINaP

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu „PINaP – Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych”, który przeprowadzany będzie w klasie humanistycznej od następnego roku szkolnego 2014/15. Do projektu, w wyniku rekrutacji, zostało wybranych tylko 20 szkół!

Projekt „PINaP – Innowacyjne nauczanie Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, we współpracy z kadra akademicka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Głównym celem Projektu jest stworzenie możliwości wprowadzenia nowoczesnego, interdyscyplinarnego nauczania Przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz transferu wiedzy i informacji naukowej z poziomu akademickiego, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP).

Naszym celem jest wzrost zainteresowań przyrodniczych i motywacji do pogłębiania wiedzy przyrodniczej u Uczniów i Uczennic uczestniczących w pilotażowym wdrażaniu PINaP. W roku szkolnym 2014/15, program PINaP zostanie pilotażowo wdrożony w 20 szkołach ponadgimnazjalnych- to oznacza, ze lekcje z przedmiotu Przyroda dla Uczniów i Uczennic z wytypowanych klas będą prowadzone z wykorzystaniem Programu Innowacyjnego Nauczania Przyrody (PINaP) oraz scenariuszy lekcji do PINaP, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu i przekazanych Szkołom oraz z wykorzystaniem platformy blended-learning. Każda klasa uczestnicząca w Projekcie weźmie udział w 2 godz. zajęć akademickich (w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie).

Koordynatorami projektu w naszej szkole są mgr Robert Góra i mgr Sławomir Deda.

pinap1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.