Jest nam miło poinformować wszystkich, że nasze liceum uzyskało w tym roku w rankingu Perspektyw 27 miejsce w Małopolsce i jest 17 miejsc wyżej niż kolejne liceum naszego powiatu. Wejdź na RANKING PERSPEKTYW . Cieszymy się że praca Kromerian przyniosła wysokie wyniki co i w tym roku pokazuje niezależny ranking liceów.

Zasady ogólne Rankingu Perspektyw:

Ranking uwzględnia licea, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Były to protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

- 30% punktów można było uzyskać za sukcesy w olimpiadach

- 25% punktów za wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

- 45% punktów za wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.

Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress