Informacja Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w sprawie organizacji zdalnego nauczania.

Szanowni Państwo/ Drodzy Uczniowie

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 marca 2020r.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca  2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz.493) -przestawiam najważniejsze założenia zdalnego nauczania które będą obowiązywały od dnia jutrzejszego, tj. 25 marca 2020r. do dnia 8 kwietnia 2020r.w naszym Liceum.

Celem zdalnego nauczania jest realizowanie podstawy programowej obowiązującej                w liceum  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jako podstawowe narzędzia komunikacji przyjmuje się komputer, telefon komórkowy z wykorzystaniem platform edukacyjnych, platform komunikacyjnych oraz materiałów dydaktycznych zamieszczonych w internecie oraz innych materiałów przygotowanych przez nauczycieli       i przez nich wskazanych.

Podjęcie pracy przez ucznia w ramach wskazanych działań jest obowiązkowe i podlegać będzie ocenie. Każdy nauczyciel będzie monitorował i sprawdzał osiągnięcia według wskazanych uczniom zasad. Tematy zajęć będą wpisywane do dziennika elektronicznego,    a udział uczniów w zajęciach będzie sprawdzany i odnotowywany w dzienniku ( pz – praca zdalna). Uczniowie, którzy ze względów technicznych  nie mogą uczestniczyć w zajęciach     w czasie ich odbywania – muszą to zgłosić nauczycielom prowadzącym zajęcia wcześniej poprzez dziennik elektroniczny. Dziennik elektroniczny staje się ważnym narzędziem przekazywania informacji dla rodziców i uczniów oraz od rodziców i uczniów dla nauczycieli. Każdy nauczyciel poprzez dziennik elektroniczny nawiąże pierwszy kontakt       z uczniami i wskaże termin i narzędzia współpracy. Dalsza forma komunikacji może być prowadzona poprzez inne komunikatory uzgodnione pomiędzy nauczycielem a uczniami. Zadaniem ucznia będzie trwanie  w gotowości do zajęć zgodnie z istniejącym planem lekcji  z pewnymi modyfikacjami, o których uczniowie będą na bieżąco informowani. Przed rozpoczęciem zajęć  nauczyciel w ramach dziennika elektronicznego (w późniejszym czasie w ramach innych komunikatorów uzgodnionych z nauczycielem)  prześle uczniom zaproszenie do zajęć. Uczeń musi potwierdzić odebranie informacji, co będzie tratowane jako potwierdzenie udziału w pracy zdalnej. W początkowym okresie może wdać się pewien chaos związany  z wdrażaniem w takim stopniu, tej formy pracy. Zauważone wady rozwiązań będą usuwane. Nauczyciele będą dążyć do  uproszczenia pracy i jej uskutecznienia.

Przed nami trudny czas intensywnej i ciężkiej pracy nauczycieli i uczniów, a często także      i dodatkowego wysiłku rodziców. Życzę wszystkim siły, zdrowia i wytrwałości.

Jan Drożdż

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.