Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej

Kandydatom, którzy biorą udział w rekrutacji na rok szkolny 2017/18 przedstawiamy

harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej:

 • 23 czerwca 2017r. (piątek)-  10.00 – 14.00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopia świadectwa, kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające inne osiągnięcia) – sala nr 17 – I piętro
 • 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) 9.00 – 14.00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopia świadectwa, kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające inne osiągnięcia) – sala nr 17 – I piętro
 • 27 czerwca 2017r. ( wtorek) 9.00 – 15.00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopia świadectwa, kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające inne osiągnięcia) – sala nr 17 – I piętro
 • 28 czerwca 2017 (środa) 9.00 – 15.00  Weryfikacja danych o osiągnięciach
 • 30 czerwca 2017r. (piątek) 12.00 Publikacja list zakwalifikowanych
 • 30 czerwca 2017r. (piątek) 12.00 – 14.00 sala nr 17 – I piętro
 • Należy przynieść: – oryginał świadectwa,
  - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  - 2 opisane fotografie,
  - kartę informacyjną,
  - orzeczenie/opinię poradni  psychologicznej lub specjalistycznej
  - zgodę na przetwarzanie danych  osobowych,
  - oświadczenie o objęciu dziecka nauką religii.
 • 3 lipca 2017r.( poniedziałek) 9.00 – 14.00 sala nr 17 – I piętro
 • Należy przynieść:
  - oryginał świadectwa,
  - oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  - 2 opisane fotografie,
  - kartę informacyjną,
  - orzeczenie/opinię poradni  psychologicznej lub specjalistycznej
  - zgodę na przetwarzanie danych  osobowych,
  - oświadczenie o objęciu dziecka nauką  religii,
 • 4 lipca 2017r. ( wtorek) 9.00 – 14.00 - sala nr 17 – I piętro

Należy przynieść:

- oryginał świadectwa,
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- 2 opisane fotografie,
- kartę informacyjną,
- orzeczenie/opinię poradni  psychologicznej lub specjalistycznej
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o objęciu dziecka nauką  religii,

 • 7 lipca 2017r. ( piątek) 12.00 Publikacja list przyjętych
 • od 10 lipca do 21 sierpnia 2017r 9.00-14.00 Postępowanie uzupełniające – sala nr 16a – I piętro lub 6a – parter
 • 28 sierpnia 2017 r. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.