Ważne informacje ze strony OKE w Krakowie dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej:

  1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych.
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
  3. Terminy egzaminu:
    • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
    • Egzaminy ustne w dniach od 21 do 22 sierpnia 2018 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
  4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
Share →Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress