Edycja 2019/20

MchE loga

Edycja 2019/20

  • Zajęcia stacjonarne z geografii w Krakowie

Uczniowie klas 2c i 3b, którzy uczestniczą w zajęciach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z przedmiotu geografia 23 stycznia 2020 roku pod opieką Pana Sławomira Dedy oraz Pani Joanny Nalepki-Sanek wzięli udział w wycieczce naukowej do Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyjazd miał miejsce o godzinie 4:30 aby zdążyć na zajęcia, których transmisja rozpoczęła się o godzinie 7:30 w sali multimedialnej Instytutu. Temat spotkania brzmiał następująco: „Kreatywność tworzy PKB – znaczenie gospodarcze przemysłów kreatywnych. Zmieniamy miasto. Przemysły kreatywne jako motor rozwoju miast i regionów” czyli jak przemysły kreatywne wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy.

Uczniowie wykonali kilka ćwiczeń i zadań problemowych, które dotyczyły wytworów przemysłów kreatywnych w indywidualnych wytworach konsumenckich oraz ich wpływu na miasta i regiony konsultując się z prowadzącymi oraz wymieniając poglądy z uczestnikami z innych szkół. Była to okazja do stacjonarnego uczestnictwa w zajęciach, ponieważ zwykle odbywają się one za pośrednictwem multimedialnych urządzeń telekomunikacyjnych. Po zakończonych zajęciach uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić Instytut Geografii i przekonać się jak wygląda życie studenckie.

Kolejnym punktem programu były Podziemia Rynku – interaktywna część Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które znajdują się pod płytą krakowskiego rynku. Jest to największe podziemne muzeum w Europie. Podczas zwiedzania uczniowie przypomnieli sobie historię naszego kraju z czasów gdy był on mocarstwem oraz jak przebiegała jego historia pod władzą Królów Polskich. Pan przewodnik przybliżył wszystkich władców i opowiedział jak wyglądało życie w tamtych czasach. Na pewno uświadomiło to wszystkim jak bogatą i ciekawą historię posiada nasz kraj. W muzeum można było też przejść trasą dawnych sukiennic, ponieważ w przeszłości znajdowały się one na dużo niższym poziomie niż aktualnie. Muzeum zostało zaprojektowane i przygotowane w nowoczesny i multimedialny sposób, więc zwiedzanie go było bardzo ciekawe i przyjemne. Po udanym zajęciach wzbogaceni w nową wiedzę i umiejętności uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną do Gorlic.

Weronika Prokop kl. 3b

  •  Zajęcia z geografii

W projekcie uczestniczy 20 uczniów z klas IIc i IIIb (z rozszerzonym programem nauczania geografii) rozwijając swoje zainteresowania oraz kompetencje kluczowe w zakresie geografii. Zajęcia prowadzone są interaktywnie on-line za pośrednictwem nowoczesnego sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, w który została wyposażona szkoła z wykorzystaniem pomocy naukowych i środków dydaktycznych uzyskanych w ramach projektu.
Platforma edukacyjna MChE obejmuje jednoczesny przekaz do kilku szkół w Małopolsce. Scenariusze lekcji dotyczą zarówno zagadnień geografii fizycznej (głównie geologii, klimatologii, biogeografii) jak i społeczno-ekonomicznej (urbanizacja, kultura, nowe technologie, koncepcje, wyzwania współczesnego świata). Składają się z części teoretycznej oraz wielu aktywizujących młodzież ćwiczeń z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej materiałów. Uczniowie z poszczególnych szkół mogą w czasie rzeczywistym dzielić się spostrzeżeniami, wymieniać poglądy, konsultować się z prowadzącymi, którymi są doświadczeni pracownicy naukowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Część wyjazdowa zajęć odbywa się na terenie Instytutu Geografii gdzie młodzież może poznać uczelnię oraz perspektywy kształcenia w nowym Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte w wyniku uczestniczenia w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej przyczyni się do wszechstronnego rozwoju i trafnego wyboru kierunku dalszego kształcenia, planowania kariery zawodowej oraz osiągnięcia zakładanych celów życiowych.

Napisał mgr Sławomir Deda.

W dniu 07.11.2019 odbyły się zajęcia p.t. ”O prawach kobiet.” oraz „O pracy kobiet.”

W dniu 21.11.2019 odbyły się zajęcia p.t. „Od wnętrza Ziemi po szczyt Mount Everestu czyli jak powstają góry. Zarys tektoniki Ziemi.” i „Wędrówka kontynentów według Alfreda Wegenera czyli wstęp do teorii tektoniki Ziemi.”

W dniu 05.12.2019 r. odbyły się zajęcia p.t. „Jak powstają surowce skalne” i „W jaki sposób eksploatuje się surowce skalne.”

  • Zajęcia z informatyki

Zajęcia on-line z informatyki  dla naszych uczniów prowadzą wykładowcy z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
Poszczególne tematy zajęć dot. m.in.:
- wirtualnej rzeczywistości (zalety i wady),
- podstaw budowania i konfigurowania lokalnych sieci komputerowych, pikosieci w modelu PAN,
- inżynierii oprogramowania i metodyki zarządzania procesami wytwarzania oprogramowania,
- podstaw programowania w języku C++ oraz JAVA

  • Zajęcia z fizyki

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizujemy zajęcia w ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach w zakresie chemii, geografii, fizyki i informatyki przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

W ramach zajęć on-line z fizyki prowadzonych przez pracowników AGH w Krakowie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych na temat pracy, energii i ciepła oraz z optyki prowadzonych przez dr inż. Radosława Strzałkę. W ramach zajęć wykonywali w grupach zadania tekstowe oraz ćwiczenia (eksperymenty) z ławą optyczną pod kierunkiem prowadzącego. Wyniki swoich badań i obliczeń referowali on-line pozostałym uczestnikom zajęć z innych szkół. Kolejne spotkania prowadził dr Tomasz Płazak z cyklem wykładów „Pytania o układ Słoneczny i Wszechświat” podczas których uczestnicy uzyskali wiedzę z podstaw astronomii.

  • Zajęcia z chemii

W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze chemia uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akademickich wykładach prowadzonych on-line. Współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, a zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Katedry Chemii. W zajęciach bierze udział dwudziestoosobowa osobowa grupa uczniów klasy 2e i 2f.

Poszczególne tematy zajęć dotyczą przede wszystkim budowy, funkcji oraz możliwości zastosowania różnorodnych składników kosmetyków. Część z przeprowadzonych zajęć ma charakter praktyczny dzięki czemu uczniowie mają możliwość przeprowadzenia prostych obserwacji i eksperymentów oraz zapoznają się z aparaturą chemiczną.

W ramach zajęć zaplanowany jest również wyjazd, trakcie którego uczniowie wezmą udział w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz zostaną oprowadzeni po uczelni PWSZ.

Należy podkreślić, że zarówno kosmetologia jak i technologia kosmetyków są dziedzinami, które bardzo szybko i intensywnie się rozwijają. Ze względu na interdyscyplinarność tych nauk uczniowie poszerzają swój zakres wiedzy z takich obszarów jak chemia, biologia, medycyna, promocja zdrowia.

Napisała dr Anna Knapik

Możliwość komentowania jest wyłączona.