Echo klas biologiczno-chemicznych

Kształcenie przyrodnicze od wielu lat jest mocną stroną naszego liceum. Corocznie rekrutujemy 2 klasy o tym profilu, dla których zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną.

W ramach wieloletniej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i innymi uczelniami w kraju, każdego roku organizujemy liczne wycieczki i warsztaty naukowe. Wyjeżdżamy na wykłady organizowane przez pracowników naukowych różnych wydziałów UJ, na warsztaty do Ogrodu Botanicznego, Muzeum Katedry Anatomii CM UJ, Muzeum Zoologicznego, Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie, do Ogrodu Zoologicznego.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas biologiczno- chemicznych wzięli udział w 3 wycieczkach naukowych:

  • październik 2014- Warsztaty naukowe: „Czy można zobaczyć DNA?”
  • listopad 2014- Spotkania z biochemią, biofizyką i biotechnologią na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
  • grudzień 2014 – zajęcia w Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medicum UJ.

Więcej informacji o tych wyjazdach znajduje się w dziale WYCIECZKI

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami przeprowadzają interesujące projekty, na przykład „Tajemnice ludzkiego ciała”. Projekty obejmują wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i higieny człowieka.
Więcej informacji na temat projektów przeczytać można w dziale WYDARZENIA SZKOLNE

Nasza szkoła zapewnia także doskonałe przygotowanie do matury z biologii na poziomie rozszerzonym. Od roku 2015 przedmiot ten zdaje się wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
Więcej informacji o egzaminie z biologii znajduje się tu: INFORMATOR BIOLOGIA oraz na stronie CKE

W planie klas biologiczno- chemicznych znajdują się zajęcia uzupełniające: „Przetwarzanie informacji i rozumowanie oparte na treściach biologicznych”, które będą prowadzone w oparciu o program autorski. Podczas zajęć uczniowie będą mogli lepiej przygotować się do rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych, a także przyswoić zasady, schematy i wzorce umożliwiające rozumienie treści biologicznych i stosowanie ich w sytuacjach problemowych.

Odbywać się także będą lekcje laboratoryjne. Klasy podzielone są na grupy i możemy w komfortowych warunkach przeprowadzać doświadczenia i mikroskopować.

mikroskopowanie

Zainteresowani uczniowie klas biologiczno – chemicznych od lat biorą udział w olimpiadach przedmiotowych: biologicznej, ekologicznej, chemicznej osiągając sukcesy na szczeblu okręgowym i centralnym.

http://www.olimpbiol.uw.edu.pl/

http://ekoolimpiada.pl/

http://www.olchem.edu.pl/

Kilku uczniów z klasy IIF, pod kierunkiem pani Teresy Cetnarowskiej przystąpiło do szkolnego etapu olimpiady biologicznej. Pierwszy etap polega na analizie literatury zgodnie z zainteresowaniami olimpijczyka, sformułowaniu problemów badawczych i hipotez, określeniu metodyki badań, wykonaniu badań umożliwiających weryfikację hipotez i dokumentowaniu wyników. Ambitnych czeka bardzo dużo pracy. Na efekty musimy poczekać do września 2015 roku.

W tym roku szkolnym lista olimpiad została poszerzona o Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematyka wiodąca tegorocznej edycji to „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”. W tej olimpiadzie uczennice  Angelika Gryboś i Aleksandra Pachana awansowały do etapu okręgowego. Strona  tej OLIMPIADY

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.