Co roku w naszej szkole organizujemy Dzień Języków Obcych, w różnych formach. W tym roku, 1 kwietnia,  społeczność szkolna sprawdziła swoją wiedzę o krajach Unii Europejskiej i Rosji w formie konkursu.  I miejsce zajęła klasa 2b, II miejsce klasa 1e i III miejsce klasa 2f.

Część losowanych przez klasy  pytań była w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim. Pytania ilustrowane były zdjęciami a 2 przerwy pomiędzy rundami konkursu umilały zebranym występy Tomka Doszny, Bożeny Honkowicz i Angeliki Padoł. 11 zespołów klasowych, które zgłosiły się do konkursu losowało pytania z zakresu geografii, historii, języków oraz kultury krajów europejskich. Cieszy nas fakt że aż tyle klas było zainteresowanych uczestnictwem w konkursie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować i przeprowadzić konkurs a więc nauczycielom: Pani Alicji Honek, Panu Sławomirowi Dedzie, Pani Marzenie Wójtowicz, Pani Magdalenie Peciak, Pani Barbarze Cygańczuk, Pani Joannie Węgłowskiej, Pani Magdalenie Górskiej, Pani Joannie Łopacie, Pani Joannie Szczepanik, Pani Elżbiecie Walerowskiej, Pani Monice Sopali, Pani Iwonie Boratyńskiej, Pani Halinie Małeckiej, Pani Małgorzacie Kret, Pani Teresie Niemiec, Panu Robertowi Basiście, Panu Wojciechowi Tokarzowi oraz uczniom: Katarzynie Tabaj 1a, Katarzynie Potrzeszcz 1e, Ewie Markiewicz 1e, Aleksandrze Pachana 1f, Angelice Padoł 2e, Bożenie Honkowicz 2d, Tomaszowi Dosznie 1b, Michałowi Teledze 2d, Bartoszowi Pawłowskiemu 2b. Koordynatorem  konkursu była Pani Marzena Pachana.

Galeria zdjęć dostępna będzie wkrótce!

Share →


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress