Ważne terminy

  •  23.04.2018r. od godz. 9.00 do 12.06.2018r. do godz. 15:00, Kandydaci rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji w swoim macierzystym gimnazjum.
  • 22.06.2018r. od godz. 9.00 do 26.06.2018r. do godz. 15.00, Kandydaci zobowiązani są złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 22.06.2018.r od godz. 9:00 do 27.06.2018r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Lista kandydatów zakwalifikowanych do liceum i nie zakwalifikowanych będzie wywieszona w dniu 29 czerwca 2018r. o godz. 12:00
  • W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w I LO kandydat składa w terminie od 29.06.2018r. od godz. 12.00 do 09.07.2018r. do godz. 15:00 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę informacyjną, 2 opisane fotografie oraz w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu tytułu.
  • Listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych oraz list wolnych miejsc wywieszone zostaną w dniu 10.07.2018r. o godz. 12:00.
  • Postępowanie uzupełniające trwa w okresie od 11 lipca 2018r. do 21 sierpnia 2018r.
  • Dnia 22 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.