Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/18:

Przewodnicząca- Magdalena Tatko171016_135048
Zastępca- Kacper Grabowski
Sekretarz- Alicja Wachowicz
Skarbnik- Izabela Dybaś  

Najważniejsze zadania samorządu:

  • Samorząd przedstawia dyrekcji opinie i potrzeby uczniów.
  • Prezentuje i broni interesów wszystkich uczniów.
  • Współdziała z dyrekcją w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.
  • Współdziała w organizowaniu działalności pozalekcyjnej szkoły, w tym wypoczynku i dostarczaniu rozrywki.
  • Dba o sprzęt i urządzenia szkolne.
  • Organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności.
  • Zapobiega konfliktom miedzy uczniami, a organami szkoły.
  • Kontynuuje tradycję szkoły / spotkania z absolwentami, zachęca do reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach.
  • Przeprowadza imprezy integrujące młodzież szkoły i zapoznaje ją z historią placówki.Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress