Samorząd

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/19:

Przewodnicząca: Maria Kaniuk

Zastępca: Dominik Ignar

Samorząd Uczniowski:

 1. Kinga Kordzikowska
 2. Emilia Wójcikiewicz
 3. Brunon Grad
 4. Patryk Gryboś
 5. Martyna Mruk
 6. Agata Budziak
 7. Patrycja Nowak
 8. Dorota Mazur

Uczniowie wybrani do Rady Szkoły:

 1. Weronika Rafa
 2. Filip Gryzło
 3. Marlena Tarsa

Najważniejsze zadania samorządu:

 • Samorząd przedstawia dyrekcji opinie i potrzeby uczniów.
 • Prezentuje i broni interesów wszystkich uczniów.
 • Współdziała z dyrekcją w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.
 • Współdziała w organizowaniu działalności pozalekcyjnej szkoły, w tym wypoczynku i dostarczaniu rozrywki.
 • Dba o sprzęt i urządzenia szkolne.
 • Organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności.
 • Zapobiega konfliktom miedzy uczniami, a organami szkoły.
 • Kontynuuje tradycję szkoły / spotkania z absolwentami, zachęca do reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach.
 • Przeprowadza imprezy integrujące młodzież szkoły i zapoznaje ją z historią placówki.

Dodaj komentarz