Samorząd

 

Rada Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodnicząca: Emilia Cetnarowska – klasa 2c

Zastępcy przewodniczącej:

 • Dorota Mazur – klasa 2d
 • Kacper Chrząścik – klasa 1b4

Skarbnicy:

 • Emilia Tomasik – skarbnik klas pierwszych – klasa 2f
 • Jowita Szary – skarbnik klas drugich i trzecich – klasa 2f

Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego:

 •  Aleksandra Poznańska („Szczęśliwe numerki”) – klasa 1c
 • Martyna Rachel (gazetka SU) – klasa 1e
 • Jakub Tumidajski (gazetka SU) – klasa 1b
 • Iwona Zięba (audycje radiowe ) – klasa 2b
 • Agata Szurek (audycje radiowe) – klasa 2e

Rada Szkoły

 • Paweł Sienkiewicz – klasa 2b
 • Jan Dusza – klasa 1a
 • Martyna Trojanowicz – klasa 2e

 

Najważniejsze zadania samorządu:

 • Samorząd przedstawia dyrekcji opinie i potrzeby uczniów.
 • Prezentuje i broni interesów wszystkich uczniów.
 • Współdziała z dyrekcją w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.
 • Współdziała w organizowaniu działalności pozalekcyjnej szkoły, w tym wypoczynku i dostarczaniu rozrywki.
 • Dba o sprzęt i urządzenia szkolne.
 • Organizuje pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności.
 • Zapobiega konfliktom miedzy uczniami, a organami szkoły.
 • Kontynuuje tradycję szkoły / spotkania z absolwentami, zachęca do reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach.
 • Przeprowadza imprezy integrujące młodzież szkoły i zapoznaje ją z historią placówki.

Dodaj komentarz