Kluby uczniowskie

 

Szkolny Klub Wolontariatu został założony w roku 2001  przez panią pedagog mgr Aleksandrę Baran, od 2011 roku Szkolnym Klubem Wolontariatu opiekuje się pani pedagog mgr Anna Gubała- Halibożek.

Młodzież pełni wolontariat na kilku płaszczyznach m.in uczniowie  udzielają się w  Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Tuwima i ul. Krakowskiej, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa, współpracujemy również ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kobylance. W trakcie roku szkolnego organizujemy tematyczne happeningi profilaktyczne tj. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Jabłko zamiast papierosa” itp.

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • Spotkanie wolontariuszy z koordynatorem – zebranie deklaracji wolontariuszy co do podjęcia danej formy wolontariatu:  Świetlica TPD przy ul. Krakowskiej i ul. Tuwima, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych w Kobylance, Dom Opieki Społecznej przy ul. Michalusa,
 • Spotkanie wolontariuszy z psychologiem w celu przygotowania ich do pracy w danej instytucji.
 • Rozpoczęcie pracy przez wolontariuszy w świetlicy TPD przy ul. Krakowskiej i ul. Tuwima
 • Rozpoczęcie pracy przez wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Michalusa, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kobylance
 • Organizacja akcji „Pieczenie i sprzedaży ciast” na rzecz osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej
 • Organizacja sesji profilaktycznej i happeningów profilaktycznych
 • Organizacja Mikołajek i Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z SOS-W w Kobylance
 • Sprzedaż kartek dobroczynnych Stowarzyszenia Sursum Corda

Szkolny Klub Europejski założony został w roku 2001 przez mgr Ewę Raczyńską, nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie.  Niedługo potem dołączyła do niej mgr Alicja Honek, ucząca w naszej szkole geografii i przedsiębiorczości. W roku 2003 do opiekunek klubu dołączyła mgr Joanna Łopata, nauczycielka języka angielskiego.

Działalność klubu:

 • Organizowanie wykładów i prelekcji ona temat prawa europejskiego i polskiego, instytucji demokratycznych w kraju i UE,
 • Organizowanie konkursów wiedzy o krajach europejskich,
 • Współpraca z lokalnymi organizacjami kulturalnymi,
 • Udział w akcjach Młodzi Głosują, krwiodawstwie i Maratonach Pisania Listów,
 • Współpraca międzynarodowa- udział w projektach europejskich Programu Comenius, goszczenie Asystenta Językowego, wymiana korespondencji z  uczniami i nauczycielami z zagranicy,
 • Organizowanie wycieczek po terenie powiatu gorlickiego.

Szkolne Koło Caritas, działające przy I LO im. Marcina Kromera, powstało w 1999 roku z inicjatywy księdza Ryszarda Tokarza i pani wicedyrektor Ireny Kamińskiej. Od roku 2003 opiekę nad kołem sprawuje mgr Katarzyna Nowak- Zabierowska, mgr Eliza Niewiadomska oraz księża. Na dzień dzisiejszy koło skupia około 50 członków i ciągle zwiększa swoje szeregi. Każdego roku zapisuje się do niego wielu uczniów klas pierwszych, którzy chcą swoją działalnością pomagać innym.

Działania Szkolnego Koła Caritas:

 •   Zbiórka pieniędzy na rzecz najuboższych uczniów naszej szkoły,
 • Kwesta na fundusz stypendialny w Dniu Papieskim,
 • Kwesta na cmentarzu na rzecz Kuchni Caritas w Gorlicach,
 • Wspieranie świetlicy „Zaufanie” przy parafii NMP,
 • Przeprowadzenie zbiórki żywności przed świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, pomoc w roznoszeniu paczek rodzinom najuboższym,
 • Program opłatkowy przygotowany dla uczniów naszej szkoły,
 • Udział w Zjazdach Formacyjno – Szkoleniowych Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
 • Upamiętnianie rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, przygotowanie programu poświęconego wielkiemu Polakowi, udział społeczności szkolnej we Mszy św.

Członkowie koła spieszą również z pomocą w sytuacjach losowych, organizują wówczas zbiórki pieniędzy przeznaczonych dla osób pokrzywdzonych.

Dodaj komentarz