Spis wychowawców

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/20:

Klasy I

Ia4  mgr Teresa Niemiec
Ib4  mgr Ewa Klimek
Ic4  mgr Joanna Popielec
Id4  mgr Marcin Koczera
Ie4  mgr Jolanta Szymczyk
If 4  mgr Marzena Wójtowicz

Ia  mgr Jerzy Tomasik
Ib  mgr Teresa Cebo
Ic  mgr Monika Sopala
Id  mgr Marzena Pachana
Ie  mgr Anna Knapik
If   mgr Ewa Obstalecka

Klasy II

IIa  mgr inż Rafał Wrona
IIb  mgr Barbara Zawilińska
IIc  mgr Anna Jędrzejczyk
IId  mgr Anna Więcek
IIe  mgr Piotr Popielarz
IIf   mgr Eliza Niewiadomska

Klasy III

IIIa  mgr Barbara Cygańczuk
IIIb  mgr Sławomir Deda
IIIc  mgr Alicja Honek
IIId  mgr Iwona Boratyńska
IIIe  mgr Teresa Cetnarowska
IIIf  mgr Mariola Łukasiak

 

 

 

 

Dodaj komentarz