Spis wychowawców

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/19:

Klasy I

Ia  mgr inż Rafał Wrona
Ib  mgr Barbara Zawilińska
Ic  mgr Anna Jędrzejczyk
Id  mgr Teresa Niemiec
Ie  mgr Piotr Popielarz
If   mgr Eliza Niewiadomska

Klasy II

IIa  mgr Barbara Cygańczuk
IIb  mgr Sławomir Deda
IIc  mgr Alicja Honek
IId  mgr Iwona Boratyńska
IIe  mgr Teresa Cetnarowska
IIf  mgr Mariola Łukasiak

 

Klasy III

IIIa  mgr Joanna Łopata
IIIb  mgr Teresa Cebo
IIIc  mgr Monika Sopala
IIId  mgr Jerzy Tomasik
IIIe  mgr Ewa Klimek
IIIf   mgr Anna Halibożek

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz