Regulaminy

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się regulaminy działania organów szkoły oraz Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego:

Zarządzenie Dyrektora I LO z dnia 28 stycznia 2015

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

Regulamin Rady Szkoły

Regulamin Rady Rodzicow 

Regulamin Samorządu Szkolnego

Regulamin wycieczek zawiera obowiązujące przepisy dotyczące szkolnych wyjazdów:

Regulamin Wycieczek Szkolnych

12 października 2016- dodanie Program wychowawczy I LO 2015-2020 oraz Program Profilaktyki 2016 I LO im. M. Kromera.

Dodaj komentarz