Rada rodziców

Informacja dla rodziców uczniów uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera chcących dokonać wpłaty na Radę Rodziców:

Wpłaty można dokonywać na poniższe dane:

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera                                                 ul. Kromera 1, 38 -300 Gorlice                                                                                                                Nr Konta: 30 8795 0005 2001 0019 3500 0001

Przy wpłacie koniecznie proszę wpisać nr klasy. W przypadku klas pierwszych zgodnie z poniższym oznaczeniem np. 1a”4″ (gdy dotyczy uczniów po szkole podstawowej) lub 1a”G” (gdy dotyczy klas po gimnazjum).

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.