Programy nauczania

Programy nauczania obowiązujące w I LO im. M. Kromera:

 

Lp.
Przedmiot
Program –nr dopuszczenia MEN
Nr
w szkolnym zestawie
1.Język polski444/1/2012,
444/2/2012
1/2013,
2/2013
2.Język łaciński i kultura antyczna416/20123/2013
3.Historia525/2012,
641/1/2013
4/2013,
5/2013
4.Wiedza o społeczeństwie407/2011,
488/2012
6/2013,
7/2013
5.Wiedza o kulturze449/2012
8/2013
6.Język niemiecki 255/1/2010,
255/2/2010,
289/1/2010,
350/2/2011,
350/1/2011,
459/2/2012
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013
13/2013
14/2013
7. Język angielski315/1/2011,
315/2/2011,
291/6/201,
335/1/2011,
335/2/2011
335/3/2011,
361/1/2012,
361/2/2012,
361/3/2012
15/2013
16/2013
17/2013
18/2013
19/2013
20/2013
21/2013
22/2013
23/2013
8.Język rosyjski324/1/2011,
324/2/2012
24/2013
25/2013
9.Chemia438/2012,
581/1/2012,
430/03
26/2013
27/2013
28/2013
10.Matematyka412/1/2012,
563/1/2012
29/2013
30/2013
11.Fizyka447/2012,
394/2011,
548/1/2012
31/2013
32/2013
33/2013
12.Biologia450/201234/2013
13.Geografia433/2012,
501/1/2012,
501/2/2013
35/2013
36/2013
37/2013
14.Podstawy przedsiębiorczości467/201238/2013
15.Informatyka520/2012,
536/2012
39/2013
40/2013
16.Religia AZ-41-01/10 z 9.VI.2010
Az-41-01/10-KR-1/12
41/2013
42/2013
17.Historia i społeczeństwo659/1/201343/2013

Dodaj komentarz