Baza szkoły

Zapraszamy na WIRTUALNY SPACER po Kromerze, przygotowany przez  Jakuba Wszołka, Adrianę Rolak-Koszyk, Wiktora Rafę i Kasię Kuklę pod opieką mgr Joanny Łopaty i mgr inż. Rafała Wrony. Kromer nie będzie mieć dla Ciebie tajemnic :-)

Nauczyciele szkoły to doświadczona kadra, która zachęca i motywuje uczniów do nauki i samorozwoju. Znakomita większość jest egzaminatorami  OKE, którzy zostali przeszkoleni w najnowszych zmianach wprowadzonych w formule egzaminu.

Nauka w Kromerze jest prowadzona metodami aktywizującymi, co pomaga uczniom doskonale opanować materiał do egzaminu maturalnego i osiągać na nim wysokie wyniki, od lat najwyższe w powiecie. O jakości szkoły świadczy najwyższy w powiecie wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku procesu dydaktycznego.  Poniżej znajduje się dokument przedstawiający wskaźniki humanistyczny i matematyczno- przyrodniczy wśród liceów naszego powiatu. W wykresach nasza szkoła oznaczona jest kolorem żółtym:

EWD liceów powiatu gorlickiego

Nasza szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt- rzutniki i tablice multimedialne, pomoce naukowe rozwijające zainteresowania uczniów, bibliotekę liczącą tysiące woluminów- pomocy naukowych, lektur oraz beletrystyki, sale komputerowe oraz czytelnię multimedialną, salę gimnastyczną oraz aulę gdzie odbywa się duża część wykładów i imprez kulturalnych. Uczniowie korzystają też z szafek, w których chować mogą rzeczy osobiste.

Dzięki realizacji projektu unijnego „Niebo w zasięgu” pozyskaliśmy sprzęt do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Jest to:

  • Lornetka Delta Optical Titanium 10×56  i Lornetka Delta Optical SkyGuide 15×70 - do  obserwacji i badań obiektów na sferze niebieskiej, rozpoznawania gwiazdozbiorów, obserwacji nocnego nieba oraz obserwacji obiektów przyrodniczych w terenie.
  • Teleskop Sky-Watcher Dobson 10″- niezbędny do nauki posługiwania się teleskopami, ustawianiem na dany obiekt astronomiczny.
  • Teleskop Newton Sky-Watcher BKP 20001EQ5 z napędem GoTo - do wykonywania zdjęć obiektów astronomicznych wymagających długiego czasu naświetlania  za pomocą podłączonego aparatu fotograficznego Canon.
  • Zestaw okularów i filtrów do teleskopów - w celu wykonywania bezpiecznych i  bezpośrednich obserwacji nie szkodzących naszemu wzrokowi oraz do wykonywania zdjęć różnych obiektów astronomicznych typu Księżyc, Słońce, planety.
  • Aparat fotograficzny  Canon EOS 700D do astrofotografii.
  • Kamera CCD kolorowa – do rejestracji bezpośrednio na komputerze (w postaci filmów) zmian zachodzących na sferze niebieskiej, ruchu planet, zmian położenia plam Słonecznych, faz Księżyca.
  • Lokalizator ciał na sferze niebieskiej (Celestron SkyScout) x 3 szt. – urządzenie mające ułatwić początkującym obserwatorom znalezienie na sferze niebieskiej poszukiwanych obiektów.
  • Urządzenie do badania jasności ciemnego nieba SQM-L x3 szt. – porównywanie jasności ciemnego nieba w różnych rejonach.

W szkole od lat działa też sklepik.

Możliwość komentowania jest wyłączona.