Menu:
Dziennik projektu
O projekcie
Galeria
Kontakt
Spotkania
Mini-słownik
Kalendarz praw człowieka
Partnerzy projektu
Magazyn on-line


 Prawa człowieka
 Dziedzictwo kulturowe
 Środowisko przyrodnicze
 WolontariatKalendarz praw człowiekaKalendarz Praw Człowieka
kliknij aby pobrać...


1 X – Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych

2 X – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

9 X – Tydzień Pisania Listów            więcej ...

10 X – Światowy Dzień Przeciwko Karze Śmierci

17 X – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

9 XI – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Faszyzmowi

16 XI - Międzynarodowy Dzień Tolerancji

20 XI – Dzień Praw Dziecka

21 XI – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

25 XI - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

3 XII – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

5 XII – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

10 XII – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka             więcej ...

1 I – Międzynarodowy Dzień Pokoju

27 I –Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

28 I - Dzień Ochrony Danych

20 II – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

8 III – Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie

21 III – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

30 IV – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

3 V – Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

21 V – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej poprzez Dialog i Rozwój

29 V - Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

1 VI – Międzynarodowy Dzień Dziecka

12 VI - Światowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci

14 VI – Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa

20 VI – Światowy Dzień Uchodźcy

26 VI - Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

19 VIII – Dzień Filantropa


@ Patryk Kosiba