Menu:
Dziennik projektu
O projekcie
Galeria
Kontakt
Spotkania
Mini-słownik
Kalendarz praw człowieka
Partnerzy projektu
Magazyn on-line


 Prawa człowieka
 Dziedzictwo kulturowe
 Środowisko przyrodnicze
 WolontariatWrzesień 2010

Od sierpnia 2010 do lipca 2012 roku nasze Liceum uczestniczy w Wielostronnym Partnerskim Projekcie Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” pod tytułem:

„3 Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibility”
Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność.

Oprócz naszego liceum do współpracy przystąpiły szkoły z Włoch, Turcji, Portugalii i Grecji.

Tematyka projektu dotyczy rozumienia praw człowieka jak również jego obowiązków względem społeczeństwa i środowiska kulturowego oraz przyrodniczego. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw szacunku i wzajemnego zrozumienia względem każdego człowieka, działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego jak również propagowanie wolontariatu.

Koordynatorami projektu w naszej szkole są: mgr Alicja Honek i mgr Joanna Łopata.

19-12-2010 18:44

Wrzesień 2010  

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach rozpoczęto przygotowania do spotkania wszystkich szkół partnerskich projektu, które ma się odbyć w październiku 2010 roku.

Ogłoszono konkurs na logo i motto projektu.

19-12-2010 19:33

Wrzesień 2010    

Opracowaliśmy ankietę dotyczącą znajomości praw i obowiązków ucznia. O odpowiedzi na pytania poprosiliśmy uczniów drugich klas naszego liceum, a wyniki przedstawia opracowanie dostępne na stronie projektu.
Chcieliśmy dowiedzieć się jaki jest poziom znajomości praw wśród uczniów szkoły i zainteresować tą problematyką całą społeczność naszego liceum. Celem projektu jest między innymi propagowanie wiedzy o prawach dziecka i człowieka.
Podobną ankietę przeprowadziły szkoły partnerskie projektu.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszej szkole: kliknij aby pobrać
Przygotowujemy się do Pierwszego Spotkania Comeniusa z młodzieżą z Grecji, Turcji, Portugalii i Włoch i próbujemy zapamiętać przynajmniej kilka wyrażeń w językach naszych partnerów. W gablocie Szkolnego Klubu Europejskiego zamieściliśmy Mini-słownik – do wykorzystania w październiku!08-01-2011 19:54

11 października 2010r.

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Joanny Łopaty, pisali listy w obronie Aleksieja Sokołowa - rosysjkiego bojownika o przestrzeganie praw człowieka. W sumie napisałiśmy 71 listów, w których domagaliśmy się opieki adwokata i sprawiedliwego procesu dla Sokołowa oraz przeniesienia go do więzienia bliżej miejsca zamieszkania.Szczególnie aktywne w tej akcji były:
- Magda Dyląg i Sylwia Paszyna z klasy I c
- Monika Przybyłowicz i Miłosz Nabożny z klasy I g


08-01-2011 19:59

Październik 2010

W dniach 25 - 29 października 2010 r. gościliśmy w Gorlicach partnerow programu Comenius. Więcej informacji na temat tego spotkania - w zakładce "Spotkania"08-01-2011 20:04

Październik 2010  

Program Comenius 3 Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibility" obejmuje również działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego - w szczególności w naszym regionie.
W naszej szkole odbyła się ankieta na temat.

08-01-2011 20:06

Listopad 2010

22 listopada przygotowaliśmy w naszej szkole obchody Dnia Praw Dziecka - na korytarzach pojawiły się, wypisane na kolorowych kartkach, najważniejsze prawa dziecka (jak np. prawo do nauki, czy prawo do posiadania rodziny) - zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dla szczególnie zainteresowanych tym tematem polecamy rownież gazetkę na temat Konwencji Praw Dziecka.
Ponadto w 13 klasach, na godzinach wychowawczych, odbyły się prezentacje na temat łamania Praw Dziecka - mianowicie o wykorzystywanu dzieci do pracy.
Autorkami prezentacji są uczennice klasy I c - Sylwia Paszyna i Magda Dyląg.

08-01-2011 20:12

Grudzień 2010

10 grudnia 2010 w naszym liceum obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Przygotowaliśmy alcję, mająca na celu popularyzację znajomości praw człowieka, oraz promowanie aktywnego włączenia się w obronę więźniów politycznych i więźniów sumienia.

Uczniowie wszystkich klas włączyli się a przygotowania - np. poprzez wykonanie plakatów z wypisanymi prawami człowieka, które zostały rozwieszone w budynku szkoły.
W trakcie przerwy zorganizowaliśmy happening, w ramach którego, rozdawaliśmy kolorowe paski papieru popularyzujące znajomość praw człowieka, oczywiście wszystko przy dobrej muzyce...
Wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli też zapoznać się z historią Praw Człowieka, dzięki audycji, którą przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy przez radiowęzeł.
W ramach obchodów Dnia Praw Człowieka, odbyła się w naszej szkole również akcja pisania listów - tym razem skierowanych do prezydentów, premierów i prokuratorów generalnych – w obronie więźniów politycznych jak i więźniów sumienia. Niektórzy z nas pisali też listy do samych więźniów, aby podnieść ich na duchu i pokazać, że nie są sami w tej trudnej sytuacji. W sumie napisaliśmy ponad 60 listów. Przygotowaliśmy również bardzo interesujące plakaty prezentujące sylwetki więźniów z różnych krajów - zachęcamy do obejrzenia - obok "Kromera" w holu ...

W całej akcji najbardziej wyróżniły się:
Magda Dylag i Sylwia Paszyna, - z klasy Ic, Karolina Hojdak i Anna Pierz – z klasy Ib, Aleksandra Słomska z klasy IIg, Barbara Solecka z klasy IIc oraz Monika Przybyłowicz z klasy Ig, pod opieką pani Alicji Honek, Joanny Łopaty oraz Malgorzaty Kret."

08-01-2011 20:24

Grudzień 2010  

Od wielu już lat wolontariusze z naszego liceum pracują na rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kobylance. Również w tym roku pod koniec listopada, przeprowadzili akcję Mikołajkową. Polegała ona na tym, że włączono w nią uczniów całej szkoły. Na spotkaniu z przewodniczącymi klas, ustalono, która klasa ma jakie produkty zakupić. Poszczególne klasy zbierały drobne pieniążki, a następnie kupowano dany produkt najczęściej w jakiejś hurtowni. Potem składano zakupione towary w Gabinecie Pedagoga Szkolnego. Na spotkaniu wolontariusze przygotowali 46 gwiazdek i podpisali je dla poszczególnych dzieci z ośrodka. Potem pakowano produkty do okolicznościowych worków, zawiązywano wstążeczkami i umieszczano na nich gwiazdki. Paczki wyszły okazałe i urozmaicone. Po ustaleniu terminu spotkania z dziećmi, zaplanowano kto pojedzie do Kobylanki. Zajęli się tym wolontariusze z klasy IIe. W rolę Mikołaja wcielił się Miłosz Mierzwa, aniołka odegrała Gabriela Kwiatkowska, a diabełkiem była Monika Siepietowska.
Z paczkami pojechali również uczniowie: Justyna Karpl, Joanna Rząca, Agnieszka Ptak, Justyna Stępień i Sabina Świerz. Wolontariusze nie tylko rozdawali paczki uczniom, ale bawili się z nimi, tańczyli i śpiewali. Dali dzieciom radość i nauczyli się tego, że dobrze jest z innymi się dzielić i to, że dzieci niepełnosprawne też potrzebują naszego zainteresowania.08-01-2011 20:26

7 stycznia 2011

7 stycznia spotkaliśmy się (Zespół Comeniusa) w celu zaplanowania działań na drugie półrocze. Dużo pracy przed nami, ale też pierwszy wyjazd - Grecja !!!

Uwaga!

Ogłaszamy konkurs fotograficzny. Szczegóły wkrótce...

08-01-2011 20:30

Styczeń 2011


25-01-2011 00:58

Luty 2011

Podczas 35 sesji konferencji UNESCO bieżący rok ogłoszono rokiem Evliyi Çelebiego. Ten XVII- wieczny turecki podróżnik, którego 400 rocznica urodzin przypada w tym roku, poświęcił około 40 lat na dalekie podróże.
Çelebi wyruszył w 1630 roku ze swojego rodzinnego Stambułu i przemierzył Anatolię, południową Rosję i Kaukaz, północną Afrykę, Bliski Wschód oraz część Europy, w tym polskie kresy. Odwiedził około 100 miast w ponad 30 krajach, a swoje podróże i odkrycia spisał w 10 tomowej Księdze Podróży. Fragmenty jej zostały wydane w języku polskim w 1969r.

05-03-2011 20:19

Luty 2011  

"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat.
14.02.2011 w Walentynki, w naszej szkole odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Do akcji zgłosiło się 33 uczniów. Swoją krew oddał też dyrektor szkoły Jerzy Nalepka dając tym samym dobry przykład młodzieży. Akcja rozpoczęła się o godzinie ósmej, a zakończyła około dwunastej.

A oto podstawowe zasady oddawania krwi:
Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zdeklarują dobrą wolę podzielenia się swą płynną tkanką. Przechodzą wówczas ścisłe badania dotyczące: przebytych chorób (kwestionariusz) i badanie wstępne (ciśnienie krwi, poziom hemoglobiny, badanie osłuchowe i palpacyjne + wywiad lekarski).

Wypełniając kwestionariusz kandydat na dawcę krwi po pierwsze uświadamia sobie sytuacje zagrożenia własnego zdrowia, po drugie przekazuje lekarzowi kwalifikującemu ważne informacje, dotyczące podróży po miejscach zagrożonych endemicznymi chorobami (np. malaria) czy potencjalnie groźnych zachowań seksualnych. Można je przekazywać bez najmniejszych obaw - wszystkie pozostają poufne. Resztę wątpliwości rozwiewa lekarz kwalifikujący podczas właściwego badania i rozmowy z kandydatem.05-03-2011 20:32

10 marca 2011


Promocja Programu Comenius- Udział Szkolnego Klubu Europejskiego w Targach Edukacyjnych w Gorlicach


10 marca 2011 roku członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego przy I LO im. Marcina Kromera wzięli udział w Targach Edukacyjnych dla gimnazjalistów.
Zaprezentowaliśmy dotychczasowe działania klubu realizowane w projekcie „3 Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibilities” i w przyszłym roku zapraszamy wszystkich chętnych do aktywności w programach europejskich.
17-03-2011 18:58

11 marca 2011


Spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem Wojtyczkiem

„Konstytucyjna ochrona praw człowieka w Polsce”


Pan Profesor Krzysztof Wojtyczek jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego dorobek obejmuje prace naukowe, artykuły, referaty dotyczące prawa konstytucyjnego w Polsce i wybranych krajach świata, prawa francuskiego czy też praw człowieka w prawodawstwie europejskim. Jego publikacje ukazują się w Polsce jak i w zagranicznych wydawnictwach naukowych.

Spotkanie z Panem Profesorem odbyło się w piątek 11 marca 2011 roku i wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich, zainteresowani problematyką praw człowieka.
17-03-2011 19:01

Marzec 2011


Przygotowujemy się do II Spotkania Comeniusa w Grecji


Już w niedzielę 20 marca wyruszamy na II Spotkanie Comeniusa w Filyro (Saloniki). W programie dalsza praca nad problematyką projektu – tym razem poznajemy Green Jobs – możliwości zatrudnienia w zawodach związanych ze środowiskiem naturalnym, zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym i środowiskiem przyrodniczym regionu Salonik oraz przybliżenie aspektów ochrony praw człowieka w Grecji.
Ponadto weźmiemy udział z zajęciach szkolnych Greków i mamy nadzieję na nawiązanie bliższych kontaktów z mieszkańcami Filyro.
Spotkanie trwać będzie do soboty 26 marca i z naszej szkoły bierze w nim udział 8 – osobowa grupa uczniów i nauczycieli.

17-03-2011 19:06

Marzec 2011  

W dniach 20-26 marca 2011 r. odbyło się II spotkanie Comeniusa w Filyro w Grecji. Więcej informacji na temat tego spotkania - w zakładce "Spotkania"02-04-2011 09:50

Kwiecień 2011


Popołudnie greckie


W środę 13 kwietnia 2011 roku członkowie i sympatycy Szkolnego Klubu Europejskiego obejrzeli zdjęcia, filmy i wysłuchali wrażeń z II Spotkania Comeniusa w Filyro w Grecji. Prezentowane slajdy dotyczyły pobytu grupy uczniów i nauczycieli w Salonikach, zajęć związanych z tematyką praw człowieka w Filyro oraz poznawania dziedzictwa kulturowego regionu Macedonii w Grecji. W naszych wspomnieniach główne miejsce zajmują uczestnicy projektu - przyjaciele z Grecji oraz Włoch, Turcji i Portugalii.
Przed nami kolejne - trzecie już - Spotkanie Comeniusa w Povoa de Lanhoso. Mamy nadzieję, że będzie równie udane jak to w Filyro....

15-05-2011 15:25

Maj 2011

W dniach 2 - 8 maja 2011 r. wzięliśmy udział w III spotkaniu Comeniusa w Portugalii. Kolejny raz podejmowaliśmy wspólne działania realizując cele projektu- upowszechnianie Konwencji o Prawach Dziecka, propagowanie wolontariatu, ochrona środowiska przyrodniczego.
Uczestniczyliśmy w zajęciach Escola Profissional do Alto Ave, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie z mieszkańcami Povoa de Lanhoso. Ponadto zapoznaliśmy się z dziedzictwem kulturowym północnej części Portugalii – szczególne wrażenie zrobiła na nas stolica regionu- Porto.
Więcej informacji na temat tego spotkania - w zakładce "Spotkania"22-05-2011 07:50

Maj 2011  


Na szlaku turystycznym


Piękna pogoda zachęca do zajęć terenowych i właśnie 27 maja tego roku klasa I b wybrała się na rajd po Beskidzie Niskim. Celem wycieczki naukowej z geografii było zapoznanie się budową geologiczną, rzeźbą terenu oraz florą i fauną regionu Magury Małastowskiej oraz zdiagnozowanie stanu środowiska przyrodniczego.
Południowa część powiatu gorlickiego wykorzystywana jest gospodarczo i chcieliśmy sprawdzić, jakie zmiany powoduje człowiek prowadząc swoją działalność. Podczas wędrówki z Małastowa przez Magurę do Uścia Gorlickiego widzieliśmy przykłady racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi, dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu – np. cmentarz z I wojny światowej, jak również śmieci pozostawione przez turystów. Ciekawych informacji o cmentarzach z I wojny światowej zlokalizowanych w powiecie gorlickim udzieliła nam Pani Joanna Łopata.
Sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale nawet na tak mało uczęszczanej trasie zaobserwowaliśmy niekorzystne oddziaływanie masowej turystyki na środowisko. Po wakacjach planujemy ponownie powrócić na szlak, aby – jeżeli będzie taka potrzeba – uprzątnąć z odpadów nasze okolice…Popołudnie portugalskie


19 maja 2011r. w Auli naszej szkoły odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była wizyta uczniów i nauczycieli I LO im. M. Kromera w Portugalii. Po raz trzeci już uczestniczyliśmy w Spotkaniu Comeniusa tym razem w Povoa de Lanhoso i podejmowaliśmy działania zawarte w Wielostronnym Projekcie Partnerskim. Ponadto, podczas tego spotkania rozstrzygnięto szkolny konkurs fotograficzny pt. "Ocalić od zapomnienia".
Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie, w którym wzięło udział 179 osób i zgłoszono 532 zdjęć. Pani Joanna Nalepka-Sanek, koordynator konkursu oraz p. wicedyrektor Aleksandra Baran wręczyły nagrody 3 laureatom i10 wyróżnionym uczniom klas pierwszych i drugich.
I miejsce za zdjęcie pt. "Żelazny krzyż" zdobyła Jagoda Sobczyk, II miejsce za zdjęcie pt. "Buk w miejscowości Łosie" zdobyła Paulina Stępień, a III miejsce zajął Mateusz Smołkowicz za zdjęcie pt. "Bociany".
Wykonane przez uczniów prace oglądać można w holu szkoły na parterze. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz wysoki poziom prezentowanych fotografii planujemy w najbliższym czasie zorganizowanie większej wystawy prac uczniów.

Po części konkursowej Magda Dyląg, Monika Przybyłowicz i Ewelina Kukla przedstawiły prezentację PowerPoint, ilustrującą ich pobyt w Portugalii. Pokazały zdjęcia i filmy, które na bieżąco komentowała p. Alicja Honek, koordynator projektu "Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność." Muzyka portugalska oraz poczęstunek przygotowany przez p. Przybyłowicz umilały zgromadzonym czas.
Zwiedzanie małej miejscowości Povoa de Lanhoso, Bragi i Porto, udział w działaniach projektu i życiu szkoły EPAVE wywarły duże wrażenie na zgromadzonych w auli uczestnikach spotkania.Szlakiem Maria da Fonte


4 maja 2011 roku uczniowie szkół partnerskich wzięli udział w wycieczce szlakiem Maria da Fonte wokół Povoa de Lanhoso. Podczas całodniowej wędrówki młodzież zapoznała się z ważnymi wydarzeniami z przeszłości mieszkańców regionu – historią sprzeciwu lokalnych kobiet wobec działań władz. Na trasie wycieczki znajdowały się obiekty zabytkowe – średniowieczne kościoły z charakterystycznymi elementami architektury romańskiej i gotyckiej oraz inne późniejsze obiekty historyczne związane z życiem codziennym miejscowej ludności.

Uczniowie, wędrując śladami przeszłości i poznając współczesne życie mieszkańców Povoa de Lanhoso mieli okazję zauważyć jakie znaczenie dla każdego człowieka ma poczucie przynależności do swojego regionu. Równocześnie poznając odległe miejsca w Europie widzimy jak wiele nas łączy jeśli chodzi o dbałość o dziedzictwo kulturowe. …

07-06-2011 21:32

Czerwiec 2011


Zbiórka makulatury


Przed samym końcem roku szkolnego 17 i 20 czerwca 2011 ogłosiliśmy zbiórkę odpadów papierowych. Wspólnymi siłami zebraliśmy około 500 kg makulatury co stanowi równowartość papieru pozyskanego z 10 drzew!
Ekologia i dbanie o środowisko jest ważną częścią naszego szkolnego projektu Comenius, pt. "Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność". Dzięki tej akcji przypomnieliśmy naszej szkolnej społeczności o konieczności segregowania odpadów i odzyskiwania surowców.
1 czerwca – Dzień Dziecka


1 czerwca tradycyjnie obchodzony jest jako Dzień Dziecka i najczęściej kojarzony jest z prezentami, przyjemnościami czy też zabawami najmłodszych. Niestety nie zawsze i nie wszędzie dzieci mogą liczyć na godne warunki życia. Właśnie 1 czerwca chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom Gorlic Konwencję o Prawach Dziecka, uchwaloną już ponad 20 lat temu przez ONZ.
W ten piękny, słoneczny poranek grupa uczniów z klasy II c (Anna Walkowicz, Kinga Syposz, Sylwia Oczkowicz, Ewelina Kukla, Monika Tenerowicz, Kasia Stary, Kinga Rogal) i I g (Klaudia Bogusz, Kamil Bambrowicz, Sylwia Gucwa, Patrycja Chodur) wykonała plakaty propagujące prawa dziecka, a następnie umieściła je na ogrodzeniu szkoły od strony ulicy Kromera. Nasza skromna, ale kolorowa i niecodzienna instalacja wzbudziła zainteresowanie przechodniów… Planujemy dalsze akcje zwiększające znajomość praw dziecka w społeczeństwie, jak również wrażliwość na sytuację drugiego człowieka.Dzień Dziecka w Kobylance


Jak co roku w czerwcu uczniowie naszego liceum wzięli udział w przygotowaniu Dnia Dziecka dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kobylance.
Od poniedziałku do środy dziewczyny z kl. II e (Sabina Świerz, Justyna Stępień, Regina Bugno, Patrycja Wacławik, Joanna Rząca, Monika Honkowicz, Agnieszka Knapik i Justyna Karpl) zbierały fundusze na paczki dla dzieci, sprzedając w szkole upieczone przez siebie ciasto. 1 czerwca tego roku grupa uczniów z klasy I b (Klaudia Dybaś, Jagoda Grądalska, Adam Gomułka i Łukasz Wacek) oraz z klasy II h (Oliwia Augustyn, Magda Kozień, Magda Kuna i Kasia Gawron) wraz z pedagogiem szkolnym Anną Gubałą uczestniczyła w zajęciach i zabawach z dziećmi w Kobylance. Wspólne konkurencje sportowe, taniec oraz drobne upominki przyniosły wiele radości wychowankom ośrodka, a młodzi wolontariusze z naszego liceum długo będą wspominać uśmiechy na twarzach dzieci… Kolejne spotkania przed nami…

07-06-2011 21:57

Wrzesień 2011


Młodzi głosują


Po raz kolejny Szkolny Klub Europejski organizuje Młodzieżowe Wybory Parlamentarne w ramach akcji prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym roku wybory te odbywają się wraz z wyborami do samorządu uczniowskiego. Celem naszych działań jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym. Przestrzegamy neutralności politycznej i nie wspieramy żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nich partii.

Głosujemy w piątek 30 IX w godzinach 8:45 do 14:15 w sali nr 23, na przerwach przed lub po lekcjach. Aby uczestniczyć w wyborach należy okazać dokument tożsamości (np. legitymację szkolną).

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.
Więcej informacji na plakatach, ulotkach i w gablocie Szkolnego Klubu Europejskiego.

Pamiętaj! Masz prawo głosu !!!


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)

Artykuł 21
 1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
 2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
 3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.

Spotkanie ze sportowcami


19 września b.r. byliśmy współorganizatorami spotkania młodzieży szkół ponadgimnazjanych ze sportowcami – Katarzyną Rogowiec i Rafałem Szumiec. Spotkanie to było częścią przedsięwzięcia przygotowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach obchodów I Gorlickiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Działania miały na celu przybliżenie młodym mieszkańcom powiatu problematyki niepełnosprawności w kontekście przełamywania barier społecznych oraz wpisały się w realizowany przez I LO im. M. Kromera projekt „3Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibilities”.
Prelegenci opowiedzieli nam o swoim życiu, o sukcesach zawodowych i sportowych, które osiągnęli pomimo niepełnosprawności.
Pani Katarzyna Rogowiec to wielokrotna medalistka mistrzostw świata i trzykrotna zdobywczyni medali na paraolimpiadach dla osób niepełnosprawnych w sportach zimowych, natomiast Pan Rafał Szumiec to utytułowany sportowiec, paraolimpijczyk, osiągający sukcesy na rowerze typu hand bike - dostosowanym do osób bez kończyn dolnych.
Sportowcy wywarli na nas ogromne wrażenie - wielu z nas zachęcili do pracy nad sobą i do realizacji planów i marzeń. Na zakończenie spotkania można było spróbować sił wykonując ćwiczenia pod kierunkiem gości, jednak nie zawsze mogliśmy wykazać się wystarczającą kondycją fizyczną.


Rozpoczynamy drugi rok realizacji projektu „3Rs Heritage…” Programu Comenius we współpracy ze szkołami z Włoch, Portugalii, Turcji i Grecji. Przed nami nowe zadania związane z propagowaniem praw człowieka, wolontariatem i dbałością o dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze naszego regionu w Europie. Przygotowujemy się do czwartego Spotkania Comeniusa w Turcji, zaplanowanego na koniec października b.r.. Już w najbliższych dniach włączymy się w akcję Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują”, której celem jest zachęcanie uczniów do korzystania z prawa głosu w demokratycznych wyborach.
Szkolny Klub Europejski zaprasza do współpracy – szczególnie uczniów klas pierwszych i drugich. Czeka nas pewien wysiłek i praca na rzecz społeczności szkolnej i naszego regionu, ale również wiele przyjemnych chwil, nowe umiejętności, nieco wiedzy i ,co najważniejsze – nowe przyjaźnie.
Zapraszamy…..;-)

18-09-2011 20:32

Październik 2011


IV Spotkanie Comeniusa w Turcji


Kolejne spotkanie szkół wspólnie realizujących projekt „3Rs Heritage…” odbyło się w dniach 24-28 października b.r. w Kahramanmaras w południowej Turcji. Region, w którym znajduje się szkoła Süha Erler Lisesi jest bardzo odległy od Polski i podróż zajęła nam ponad 24 godziny. Kahramanmaras powitało wszystkich ciepłą i słoneczną pogodą, a tureccy nauczyciele i uczniowie wraz z rodzinami zaskoczyli nas wyjątkową gościnnością.

Podczas pięciu dni wizyty zapoznaliśmy się z systemem edukacji Turcji – obserwowaliśmy zajęcia w różnych typach szkół, zwiedziliśmy miasta Kahramanmaras i Gaziantep, uczestniczyliśmy w konferencji na temat praw człowieka oraz podejmowaliśmy działania na rzecz środowiska przyrodniczego.

IV Spotkanie Comeniusa pozwoliło na nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy uczniami z Turcji, Włoch, Grecji, Portugalii i Polski. Turcja jest krajem kontrastów – bardzo prężnie rozwijającej się gospodarki i równocześnie zachowującym tradycje w życiu codziennym. Mamy nadzieję ,że nawiązane przyjaźnie będą trwałe i jeszcze kiedyś wrócimy w gościnne rejony południowej Anatolii.


„Poznaję dziedzictwo kulturowe regionu” – zajęcia terenowe


Jednym z celów realizowanego przez naszą szkołę projektu jest poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu i podejmowanie działań na rzecz jego zachowania.
Dnia 13 października 2011 odbyły się zajęcia terenowe, w których uczestniczyli uczniowie szczególnie zaangażowani w prace przy projekcie.
Zajęcia przebiegały w trzech miejscowościach: Bobowej, Kąśnej Dolnej i Jastrzębi.
W synagodze w Bobowej uczestnicy wysłuchali wykładu p. Barbary Kowalskiej nt. miejscowej społeczności żydowskiej, jej historii, tradycji i kultury. W Kąśnej Dolnej zwiedzili dwór Ignacego Jana Paderewskiego, poznali bliżej tę postać i historię jego związków z regionem. We wsi Jastrzębia uczniowie zwiedzili zbiory miejscowego muzeum regionalnego o nazwie „Grociarnia”. Jego bogate i unikatowe zbiory dają wyobrażenie o bogactwie tradycyjnej kultury materialnej mieszkańców wsi Pogórza.
Zwieńczeniem warsztatów było własnoręczne pieczenie chleba tradycyjną metodą, tzn. własnoręczne wyrabianie ciasta w dzieży, formowanie bochenków, rozpalanie i przygotowanie pieca opalanego drewnem, wypiek i degustacja chleba. Mistrzem ceremonii była p. Danuta Kostrzyńska, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego i posiadaczka licznych certyfikatów i nagród dla własnych wypieków regionalnych.
Zajęcia ożywiły w świadomości uczestników rodzinne przekazy o umiejętnościach, narzędziach i rzemiosłach niezbędnych w tradycyjnej kulturze wiejskiej i uzmysłowiły jak zróżnicowane jest dziedzictwo kulturowe regionu pogórzańskiego.


Sprzątanie Świata


Ogólnopolska akcja „Sprzątania Świata” organizowana jest w połowie września, my postanowiliśmy wykorzystać , sprzyjającą wędrówkom górskim, pogodę w październiku. W czerwcu pokonując trasę w Beskidzie Niskim obserwowaliśmy stan środowiska przyrodniczego przed sezonem turystycznym. Tym razem z klasą już II b wybraliśmy obszar Beskidu Sądeckiego i przeszliśmy z Wierchomli do Żegiestowa pod koniec sezonu. Połączyliśmy zajęcia terenowe z geografii z działaniami na rzecz zachowania przyrody w jak najmniej zmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.

Karpaty są szczególnie atrakcyjnym regionem turystyczno- rekreacyjnym ,odwiedzanym przez dziesiątki turystów. Co roku w miejscowościach górskich powstają nowe miejsca noclegowe, wyciągi narciarskie, drogi i obiekty wypoczynkowe. Rozwój turystyki przynosi dochody mieszkańcom tych terenów, ale prowadzi również do zmian w środowisku. Idąc wybraną trasą zauważyliśmy pojawienie się pojemników na śmieci w miejscowościach, w których rozpoczynają się lub kończą piesze szlaki turystyczne. W schroniskach i bacówkach prowadzona jest segregacja odpadów i śmieci, niestety na razie w małym stopniu wpływa to na stan czystości terenu wokół budynków w górach.

Wędrując krótką, ale niezwykle widokową trasą zebraliśmy kilka worków śmieci, które pozostawiliśmy w wyznaczonym miejscu w Żegiestowie.11-10-2011 15:44

Listopad 2011


Popołudnie tureckie


W piątek 25 listopada o godz. 14 w naszej szkole odbyło się spotkanie z uczestnikami wyjazdu do Turcji, będącego częścią realizowanego przez nas Programu Comenius. W Izbie Tradycji I LO im. M. Kromera licznie zgromadziła się społeczność szkolna, a wśród zaproszonych gości powitaliśmy Starostę Powiatu Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza, Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Dziedzictwa Narodowego i Mniejszości Narodowych Rady Powiatu Gorlickiego Panią Zofię Kamińską oraz przedstawicieli Rady Rodziców Pana Marka Podrazę i Pana Marka Balickiego.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją dotychczasowych działań w ramach projektu. Następnie przenieśliśmy się w rejony południowej Anatolii, w której znajduje się szkoła Süha Erler Lisesi. Miasto Kahramanmaras obejrzeliśmy na krótkim filmie, a z jego położeniem, historią i współczesnym rozwojem zapoznała nas Pani Joanna Łopata – nauczycielka języka angielskiego. Po tym oficjalnym wstępie głos zabrały uczestniczki wyjazdu – Kinga Rogal i Basia Solecka, opowiadając o pobycie w rodzinach tureckich, zajęciach w szkole i codziennym życiu swoich rówieśników. Barwne slajdy pokazały odmienny od naszego krajobraz, zabudowę miast z charakterystycznymi minaretami meczetów oraz mieszkańców Turcji.

Uczestnicy Popołudnia Tureckiego mogli obejrzeć przywiezione pamiątki, posłuchać tureckiej muzyki i popróbować tamtejszych przysmaków : rodzynek i pistacji.

Na zakończenie Justyna Zych i Magda Wacek zaprezentowały film podsumowujący na wesoło IV Spotkanie Comeniusa w Kahramanmaras. W Turcji pozostawiliśmy przyjaciół i mamy nadzieję na kolejne spotkania.

28-12-2011 10:22

Grudzień 2011


Maraton Pisania Listów


W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia), nasze Liceum, już po raz kolejny przyłączyło się do Maratonu Pisania Listów organizowanego przez Amnesty International.
Maraton Pisania Listów Amnesty International odbywa się w okolicach 10 grudnia, jednocześnie w ponad 200 miejscach w całej Polsce, w ponad 50 krajach na całym świecie. W czasie Maratonu, przez 24 godziny non-stop, piszemy listy w sprawie osób, których prawa człowieka zostały złamane.

W naszej szkole akcja pisania listów odbyła się w piątek 9 grudnia. Do akcji przyłączyła się spora grupa uczniów, którzy chcieli pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka.

W sumie napisaliśmy 125 listów. W całej Polsce napisano 161090 listów.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Maratonu w naszej szkole!


5 grudnia – Dzień Wolontariusza


Rok 2011 obchodzony jest jako Europejski Rok Wolontariatu, a 5 grudnia przypada Światowy Dzień Wolontariusza. Pomimo wzrostu poziomu życia ludności, wśród nas jest wiele osób potrzebujących pomocy. Wolontariusze pomagają innym bezinteresownie, angażując swój czas, umiejętności, a niekiedy również środki materialne. Każdy może zostać wolontariuszem – liczą się chęci do pracy, odpowiedzialność i uczciwość.

Uczniowie naszego liceum często uczestniczą w akcjach na rzecz pomocy potrzebującym, włączają się w działania Szkolnego Koła Caritas, Klubu Profilaktyki, Szkolnego Klubu Europejskiego. Aby podkreślić znaczenie wolontariatu wykonaliśmy na szkolnym korytarzu kolorową dekorację, która być może zachęci kolejnych niestrudzonych ochotników do działań.28-12-2011 10:23

Styczeń 2012


W styczniu 2012 uczniowie Kromera kontynuowali pisanie artykułów do Online Magazine projektu 3Rs Heritage. Artykuły pisane były w języku angielskim i dotyczyły szeroko zakrojonej tematyki naszego projektu- praw człowieka i dziecka, ochrony środowiska i wolontariatu. Wybraliśmy 12 najlepszych prac, które w niedługim czasie dostępne będą w zakładce Online Magazine.
Wystawa prac uczniów „Wycieczka po naszym regionie”


W dniach od 23 stycznia do 9 lutego 2012 roku na parterze i pierwszym piętrze naszej szkoły prezentowane były prace uczniów klas 1b, 1c, 1d, i 1e. Realizowane w ramach lekcji wiedzy o kulturze i programu Comenius plakaty i foldery, dotyczyły wybranych aspektów dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, a zwłaszcza rodzice zobaczyć mogli fotografie i rysunki zabytkowych cerkwi, cmentarzy, architektury. Za pomocą tekstów, mapek uczniowie przybliżyli najważniejsze zagadnienia historyczne, geograficzne, społeczne i kulturalne bogatego dziedzictwa naszego powiatu.14-03-2012 16:47

Luty 2012


Akcja Honorowego Krwiodawstwa


"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat.

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji. Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

Pomoc drugiemu człowiekowi jest częścią podejmowanych przez nas działań w ramach projektu „3Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibilities” Programu Comenius.
Podobnie jak w ubiegłym roku społeczność I LO im. Marcina Kromera włączyła się w akcję honorowego oddawania krwi. Aby zachęcić młodzież do uczestniczenia w tym działaniu Grupa Comeniusa czyli Ania Pierz, Karolina Hojdak i Kuba Połomski przygotowali prezentację Power Point informującą o wyjątkowym znaczeniu krwi oraz o przebiegu jej pobierania. Prezentacja wykorzystana została na gddw (tzw. godziny wychowawcze) we wszystkich trzecich klasach (ośmiu) oraz kilku drugich. Nasze działania skierowane były głównie do uczniów pełnoletnich, gdyż jest to jeden z warunków udziału w akcji.

9 lutego 2012 roku w sali 23 utworzyliśmy punkt Honorowego Krwiodawstwa, prowadzony przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Gorlic. Od godziny 8:30 do 12:00 chęć oddania krwi wyraziło 29 uczniów oraz Dyrektor Szkoły Jerzy Nalepka.

Akcja „Oddając krew – ratujesz życie” wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów i w przyszłym roku chcemy kontynuować to działanie.14-03-2012 16:49

Marzec 2012


V Spotkanie Comeniusa


W dniach 18-24 marca 2012 uczestniczyliśmy w ostatnim już wspólnym spotkaniu szkół partnerskich Programu Comenius – tym razem w Cassino we Włoszech. Gospodarze spotkania, nauczyciele i uczniowie szkoły zawodowej Istituto di Istruzione Superiore "Augusto Righi", przygotowali bardzo bogaty program pobytu.
W trakcie wizyty zapoznaliśmy się z włoskim systemem edukacji, zakresem nauczania przedmiotów ogólnych i technicznych poznaliśmy obiekty szkolne. Ważnym punktem programu , związanym z problematyką praw człowieka była konferencja z udziałem przedstawicieli włoskiego Czerwonego Krzyża oraz organizacji "The Garden of the Blue Roses" zajmującej się wolontariatem. W ramach poznawania dziedzictwa kulturowego regionu wzięliśmy udział w kilku wycieczkach- zwiedziliśmy Rzym, obiekty archeologiczne w Pompejach, barokowy pałac w Cassercie oraz Muzeum Historii w Cassino, w którym uczniowie oraz nauczyciele mogli poznać przebieg operacji wojennych w roku 1944.
Dla naszej grupy największym przeżyciem była wizyta na cmentarzu gdzie pochowani są bohaterowie Bitwy o Monte Cassino.
V Spotkanie Comeniusa w Cassino pozwoliło nam spotkać się z partnerami projektu oraz przedyskutować dalsze działania.


Dzień Praw Kobiet


Dzień Kobiet obchodzony 8 marca jest świętem wyrażającym szacunek dla ofiar walki o ich równouprawnienie.
Święto kobiet ustanowiono dla upamiętnienia strajku 15 tysięcy pracownic nowojorskiej fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku domagały się uzyskania praw wyborczych, polepszenia warunków pracy, krótszego jej dnia oraz takiego samego wynagrodzenia jak mężczyźni. Właściciel fabryki zamknął pracujące kobiety w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. Niestety w budynku wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 z nich.

W rezolucji z 16 grudnia 1977 Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkie państwa na świecie do organizowania dorocznych obchodów Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie, zaznaczając, że wybór daty obchodów powinien być zgodny z narodową tradycją i obyczajem.
Zgromadzenie zaapelowało również o to, aby państwa przyczyniły się do stworzenia warunków dla eliminacji dyskryminacji kobiet oraz ich pełnego i równoprawnego uczestnictwa w rozwoju społecznym.
Włączając się w obchody Dnia Praw Kobiet w naszej szkole przygotowaliśmy wystawę prezentującą postacie kobiet znanych na świecie, w Polsce oraz w naszym środowisku lokalnym, których życie i pracę warto poznać. Ponadto zamieściliśmy informacje na temat feminizmu i działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn w UE.
Konkurs


Regulamin konkursu na grafikę komputerową i krótki film autorski
3R: REDUCE – REUSE – RECYCLE
 1. Konkurs jest działaniem w ramach programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie”, adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły
 2. Koordynatorami konkursu są pani Teresa Niemiec i pani Joanna Nalepka – Sanek

 3. Prace konkursowe powinny odpowiadać na hasło
  „3R: - REDUSE (zredukować niekorzystny wpływ na środowisko)
  – REUSE (użyć ponownie)
  – RECYCLE – przetworzyć)”
 4. Tematem grafiki komputerowej i/lub krótkiego filmu autorskiego mają być szeroko rozumiane zagadnienia związane z ochroną środowiska
 5. W pracach konkursowych wykorzystać można autorskie zdjęcia, rysunki, tekst w języku polskim lub angielskim, dowolny program komputerowy
 6. Prace mogą być indywidualne lub wykonane w 2- osobowych zespołach
 7. Każdy uczestnik / zespół może złożyć max. 3 prace
 8. Grafikę należy wydrukować na formacie A-4 i zapisać w formie cyfrowej (CD, pendrive – do zwrotu). Film zapisać w formie cyfrowej na płycie CD, długość filmu nie powinna przekraczać 3 minut
 9. Prace należy złożyć do 31 marca u koordynatorów konkursu
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie kwietnia
14-03-2012 17:25

Kwiecień 2012


Konkurs „3R – Reduce – Reuse – Recycle” – rozstrzygnięcie


W konkursie grafiki komputerowej wzięło udział 29 uczniów naszej szkoły. Komisja konkursowa, którą tworzyli: mgr Teresa Cetnarowska, mgr Sławomir Deda, mgr Anna Halibożek oraz mgr Rafał Wrona, obradowała 16 kwietnia i oprócz nagród głównych przyznała również wyróżnienia. Wyniki:

LAUREACI:

   I miejsce     Patrycja Tokarz kl. I b
   I miejsce     Dominika Górska kl. II h
   II miejsce     Jan Trybus kl. III c
   III miejsce     Anna Probulska kl. I h

WYRÓŻNIENIA

1. Aneta Ptak kl. I c
2. Aleksandra Rzepka kl. I c
3. Aneta Sawa kl. I c
4. Kinga Popielarz kl. I d
5. Karolina Gogola kl. II b
6. Jakub Połomski kl. II h

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas „Popołudnia włoskiego”. Z najciekawszych prac utworzono wystawę na korytarzach szkoły- propagując działania proekologiczne. Koordynatorkami konkursu były mgr Joanna Nalepka-Sanek oraz mgr Teresa Niemiec.


Popołudnie Włoskie


W środę 25 kwietnia 2012 Szkolny Klub Europejski zorganizował kolejne spotkanie prezentujące relacje z wyjazdu uczniów i nauczycieli naszej szkoły do Cassino w ramach Programu Comenius.
W auli liceum uczestnicy V Spotkania Comeniusa: Karolina Hojdak, Anna Pierz, Aleksandra Markowicz i Jakub Połomski opowiedzieli o mieście Cassino, regionie południowych Włoch, przedstawili pobyt dzień po dniu oraz własne wrażenia z wizyty. Prezentacji slajdów i zdjęć towarzyszyła włoska muzyka oraz poczęstunek: pizza. Bardzo liczny udział gości wskazuje ze nasze relacje ze spotkań cieszą się wśród uczniów i nauczycieli dużym zainteresowaniem.
Na zakończenie pan dyrektor Jerzy Nalepka podziękował nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w realizację dwuletniego projektu, podkreślając że udział w takich przedsięwzięciach przynosi społeczności szkolnej wiele korzyści. Współpraca ze szkołami partnerskimi pozwala na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym różnych regionów Europy, innymi systemami edukacji, na nawiązanie przyjaźni oraz rozwijanie umiejętności językowych.


Dzień Języków Obcych- Przepis na Pokój


W kalendarzu imprez szkolnych od już wielu lat ważne miejsce zajmuje Dzień Języków Obcych. W tym roku zdecydowaliśmy się nawiązać do projektu „3Rs Heritage: Rights, Respect and Responsibilities”.
W dniu 13 kwietnia 2012 uczniowie klas I i II przygotowali przedstawienie składające się z różnych scen przybliżających prawa dziecka np. prawo do edukacji, wolności, prywatności oraz opieki medycznej.
Całością montażu słowno-muzycznego kierowała p. Marzena Wójtowicz, a poszczególne grupy uczniów przygotowane zostały przez nauczycieli języków obcych. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało i uświadomiło społeczności naszej szkoły, że przestrzeganie praw dziecka oraz człowieka jest najlepszą gwarancją zachowania pokoju w skali lokalnej oraz globalnej.10-05-2012 03:25

Czerwiec 2012


Tydzień Comeniusa


Od poniedziałku do czwartku (25-28 czerwca 2012) obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Comeniusa. Tym razem chcieliśmy podsumować projekt „Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, obowiązki”, który trwa w naszej szkole od września 2012 do lipca 2012. Podczas tych 2 lat nasze działania dotyczyły 4 dziedzin: praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska i wolontariatu. Poznawaliśmy różne regiony Europy podczas wycieczek i zajęć terenowych w Małopolsce i krajach partnerskich, obchodziliśmy święta związane z prawami człowieka, przygotowaliśmy ciekawe prezentacje i instalacje artystyczne. Nauczyciele opracowali propozycje scenariuszy lekcji i zajęć o prawach dziecka, ekologii i geografii regionu.

Opracowane materiały przedstawiliśmy nauczycielom i uczniom naszej szkoły. Przedyskutowaliśmy zagadnienia związane z ochroną środowiska, Konwencję Praw Dziecka, zaprezentowaliśmy programy Spotkań Comeniusa w Gorlicach (Polska) , Filyro (Grecja), Povoa de Lanhoso (Portugalia), Kahramanmaras (Turcja) i Cassino (Włochy).

Dzięki organizacji Tygodnia Comeniusa dokonaliśmy ewaluacji naszego projektu i wyciągnęliśmy wnioski, jak wykorzystać materiały przygotowane w projekcie w nadchodzących latach szkolnych.
ZBIÓRKA MAKULATURY


W ostatnim tygodniu roku szkolnego zbieramy makulaturę !!!
Podobnie jak w ubiegłym roku przynosimy zapakowane paczki makulatury do biblioteki szkolnej. Zachęcamy do włączenia się w akcję segregacji i powtórnego wykorzystania odpadów. Wspólnie możemy poprawić stan naszych lasów.

ŚWIAT NIE DAJE RADY – ZBIERAJ ODPADY !!!
Nasze dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze


13 czerwca 2012 roku 34-osobowa grupa uczniów klas pierwszych i drugich wzięła udział w kolejnych zajęciach terenowych mających na celu przybliżenie zwyczajów miejscowej ludności w odniesieniu do warunków przyrodniczych regionu gorlickiego. Tym razem trasa naszego wyjazdu prowadziła do miejscowości Łosie, gdzie odbyły się bardzo ciekawe zajęcia w Zagrodzie Maziarskiej. Pod fachowym kierunkiem próbowaliśmy wytworzyć dziegieć, dowiedzieliśmy się jak mieszkańcy okolicy wykorzystywali ropę naftową i drewno do produkcji mazi i innych wyrobów, poznaliśmy trasy handlowe łemkowskich maziarzy.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie zapory wodnej w Klimkówce, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć jak produkowana jest energia elektryczna w przyjazny dla środowiska naturalnego sposób.
Dziedzictwo kulturowe regionu gorlickiego to również duża liczba cmentarzy z I wojny światowej. W naszej wędrówce zatrzymaliśmy się na Przełęczy Małastowskiej, gdzie zapoznaliśmy się z wydarzeniami historycznymi z przeszłości i obiektami tworzonymi przez wybitnego architekta słowackiego Dusana Jurkovica.
Droga powrotna do Gorlic prowadziła Szlakiem Architektury Drewnianej – zwiedziliśmy wpisany na listę UNESCO kościółek w Sękowej oraz cerkiew w Owczarach.
Poznając dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu zwracamy uwagę na możliwości jego aktualnego wykorzystania i zachowania dla przyszłych pokoleń.


Dzień Środowiska


Dzień Środowiska jest obchodzony na całym świecie 5 czerwca w ponad 100 krajach. Ideą uchwalenia święta była promocja działań, inwestycji oraz zachowań, których celem jest przyjazne współżycie człowieka z przyrodą. Tradycyjnie tego dnia są organizowane otwarte imprezy w plenerze, podczas których prezentuje się technologie sprzyjające ochronie środowiska naturalnego, zdrową i ekologiczną żywność oraz działania promujące aktywny styl życia.

W czerwcu 2012 przyłączyliśmy się do obchodów tego dnia organizując segregację odpadów w naszej szkole. Zakupiliśmy kosze na odpady plastikowe, szklane oraz papierowe, które, odpowiednio opisane przypominają o segregacji. Wywieszone zostały informacje o zasadach dzielenia odpadów oraz kolorowe plakaty przygotowane przez uczennice klasy drugiej. Po raz drugi zorganizowana została też zbiórka makulatury, którą można przynosić i po spakowaniu składać w bibliotece szkolnej.
Mamy nadzieję że działania naszego projektu przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły i zaowocują polepszeniem czystości naszego najbliższego otoczenia. Chcemy żeby slogan naszego projektu Comenius 3Rs- Reduce- Reuse- Recycle został wprowadzony w życie na wielu płaszczyznach.


Dzień Dziecka – 1 czerwca 2012


Dzień Dziecka – niezależnie od wieku, chcemy przeżywać radośnie. Jednak w wielu miejscach na świecie sytuacja najmłodszych jest bardzo trudna, nadal dzieci wykorzystywane są do pracy zarobkowej, nie mogą chodzić do szkoły, nie mogą żyć w godnych warunkach.

„Living in a perfect world” to hasło dekoracji wykonanej przez młodzież klas pierwszych i drugich pod kierunkiem Pani Joanny Sanek i zamieszczonej w korytarzu szkoły. Na delikatnym i kolorowym tle zamieściliśmy prawa dziecka, o których przestrzeganie wciąż musimy się starać. Aby nie zapomnieć o Konwencji o Prawach Dziecka, każdy tego dnia znalazł na swojej szafce ulotkę informacyjną.17-06-2012 07:16


@ Patryk Kosiba