Projekt Erasmus+ „Co kryje gleba?” / „Let’s Talk about Soil” koncentruje się na glebach – ważnym elemencie ekosystemu. Planowane działania projektowe obejmują między innymi rozpoznawanie gleb, ich wartości użytkowej czy procesów degradacji, prowadzenie upraw w skrzyniach, omówienie zagadnienia zrównoważonego rolnictwa czy promocję tradycyjnych produktów lokalnych i gospodarstw agroturystycznych. Czas trwania projektu wrzesień 2018- sierpień 2020.

O PROJEKCIE- więcej informacji

PARTNERZY PROJEKTU

DZIENNIK PROJEKTU

  • Warsztaty Przyrodnicze

27 września 2018r. grupa Zespołu Erasmusa wzięła udział w Warsztatach Przyrodniczych w Ciężkowicach. Zajęcia rozpoczęliśmy od zapoznania się z ekspozycją Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków. Razem z przewodnikiem odkrywaliśmy różnorodność miejscowego ekosystemu, jego bogatą florę i faunę, jak również zagrożenia dla organizmów żyjących w dolinach rzecznych.
Podczas wędrówki przez Skamieniałe Miasto zachwycaliśmy się pięknem formacji skalnych w tym wyjątkowym rezerwacie przyrody nieożywionej. Przewodnik zapoznał nas ze sposobem powstania form z piaskowca, historią rezerwatu oraz opowiedział związaną z tym miejscem legendę.
Poza terenem rezerwatu przeprowadziliśmy badanie odkrywki glebowej, którą najpierw musieliśmy samodzielnie przygotować. Pracując w grupach dokonaliśmy pomiarów głębokości poziomów glebowych, określiliśmy barwę warstw, skład granulometryczny, odczyn pH i zawartość węglanu wapnia.
Zakończeniem warsztatów było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Napisała Julia, klasa 1e.
Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress