Ad vocem

W dniu 10 listopada 2015r. na stronie internetowej Regionalnej Telewizji Gorlickiej pojawił się materiał zawierający wypowiedź Radnego powiatowego, Pana Zygmunta Fryczka. Głównym tematem rozmowy była kondycja oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie gorlickim. Rozmówca w sposób szczególny koncentruje się na I LO im. M. Kromera w Gorlicach, interpretuje pewne wybrane dane statystyczne do oceny jakości pracy szkoły w minionym roku szkolnym. Zdaniem nauczycieli, dyrekcji oraz środowisk absolwenckich – przedstawiona ocena szkoły jest nierzetelna i szkodliwa dla jej wizerunku, dlatego, jako Dyrektor tego Liceum czuję się zobowiązany do publicznego zabrania głosu w tej sprawie.

Zacznę od sprostowań ewidentnych błędów popełnionych przez rozmówcę. Gość programu stwierdza, że w Kromerze maturę z matematyki zdaje 65% uczniów, a do zdania matury wystarczy 30 punktów. Tymczasem, do zdania matury wystarczy uzyskać minimum 30% możliwych do zdobycia punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w zakresie podstawowym, a nie jak było powiedziane 30 punktów. Ponadto wskaźnik 65% odnosi się do średniego wyniku z matury z matematyki na poziomie podstawowym, a nie do zdawalności matury. Wspomnę tylko, że średnia powiatowa z tego egzaminu wynosi 58%, zaś w Małopolsce 57%. Zdawalność matury w Kromerze wyniosła 94,3% w sesji majowej i 99% z uwzględnieniem sesji sierpniowej ( egzamin maturalny zdało 208 na 210 abiturientów). Następnie pada stwierdzenie, że zdawalność matury na poziomie rozszerzonym wyniosła 40,8%. Przypomnę, że zdawalność odnosi się tylko do przedmiotów obowiązkowych zdawanych w zakresie podstawowym. Pojęcie zdawalności nie ma zastosowania do wyniku z egzaminu w zakresie rozszerzonym, gdyż ten wynik nie ma wpływu na fakt zdania matury. Przytoczony wskaźnik to średni wynik matury z matematyki w zakresie rozszerzonym ( w powiecie wyniósł 41%). Chwilę później dowiadujemy się, że w Kromerze nie ma możliwości zdania matury bez korepetycji. Szkoła oferuje na tyle dużo zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminów maturalnych, że aby zdać maturę korepetycje są niepotrzebne. Owszem, jeśli korepetycje występują, to dlatego, że rodzice chcą aby dziecko nie tylko zdało egzaminy, ale zdało je z możliwie najwyższymi wynikami. Na ten temat nie ma żadnych badań które by określały skalę zjawiska oraz jego przyczyny. Wszelkie dyskusje na ten temat dotyczą bardziej przekonania o dużej skali zjawiska niż o jego faktycznym występowaniu. Szkoła na to nie ma wpływu , gdyż są to indywidualne decyzje rodziców. Korepetycje dotyczą także uczniów z innych szkół w powiecie, województwie i kraju. Rozmówca pomija wyniki egzaminu z innych przedmiotów, gdzie absolwenci Kromera uzyskali średnie wyniki wyższe od średnich wyników w powiecie czy województwie. Na podstawie trzech przykładów dokonuje się oceny efektywności nauczania i jakości pracy w Kromerze.

Wynik średni, niezależnie od tego czy jest on korzystny, czy też nie – nie jest obiektywną miarą jakości kształcenia, ani też nie jest miarą jedyną. Porównywanie wyników szkół ma sens jeśli liczba zdających dany egzamin w porównywanych szkołach jest zbliżona. Co jest warte porównanie średniego wyniku z egzaminu maturalnego w szkole uzyskanego przez jednego, czy też kilku zdających z średnim wynikiem szkoły uzyskanym przez kilkunastu lub kilkudziesięciu zdających. Inną wartą wyjaśnienia sprawą jest porównanie naszych wyników do wyników uzyskanych przez uczniów V LO w Krakowie. Licea powiatu gorlickiego są nastawione na przyjmowanie przede wszystkim absolwentów gimnazjów z naszego powiatu. Nie są szkołami elitarnymi rekrutującymi tylko i wyłącznie uczniów z najwyższymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego, będącymi dodatkowo laureatami konkursów przedmiotowych. Do naszych szkół trafiają uczniowie reprezentujący cały przekrój społeczny powiatu. Mimo to są odnoszone sukcesy w postaci zdobycia tytułu finalisty lub laureata Olimpiad Ogólnopolskich, uzyskania indeksu wyższej uczelni, czy stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Każdy zainteresowany obywatel może sięgnąć do źródła informacji o wynikach egzaminów zewnętrznych. W zakresie średnich wskaźników dotyczących wszystkich szkół z województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego można znaleźć na stronie www.oke.krakow.pl . Klikając zakładkę wyniki egzaminów uzyskujemy dostęp do wszelkich wyników. Znajdziemy tam także informacje o egzaminach zdawanych w każdej szkole, liczbie zdających i średnim wyniku. Na stronie www.ewd.edu.pl klikając na zakładkę „wskaźniki matura” znajdziemy wyszukiwarkę szkół i możemy dokonać analizy EWD dla każdej szkoły oraz można dokonać porównania wskaźników EWD różnych szkół.

Jan Drożdż – Dyrektor I LO im. M. Kromera w Gorlicach

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.